Od ekspansji do dominacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Od ekspansji do dominacji - strona 1 Od ekspansji do dominacji - strona 2 Od ekspansji do dominacji - strona 3

Fragment notatki:

Kieniewicz odrzuca dotychczasowe koncepcje kolonializmu, z powodu „niedosytu” (ogólnikowość, brak odpowiedniej definicji) jaki pozostawiają:
Kładzie się nacisk na związek władzy i eksploatacji obszarów położonych poza Europą, stawia się znak równości między ekspansją a kolonializmem, który jest dużo szerszym zagadnieniem.
Kolonializm nie jest produktem kapitalizmu, ale na odwrót
Kolonie powstawały już w starożytności (Grecja, Fenicja, Chiny), więc mylą się Ci, którzy źródeł kolonializmu szukają w XVI w Kolonia- wszelkie odpryski od zasadniczego korpusu społecznego, bez względu na odległość, genezę, formę i charakter stosunków. Kolonizacja- działalność w wyniku której powstają kolonie. Kolonializm- w przeciwieństwie do poprzednich pojęcie to powstało na przełomie XIX i XX wieku. Można je rozumieć jako zespół doktryn i postaw spowodowanych przez istnienie kolonii, co prowadzi do rozmycia się znaczenia tego pojęcia.
Zwolennicy kolonializmu określali go maksymą: „rządzić, by służyć”- formuła uzasadniająca imperializm kolonialny
Dla twórców imperium kolonializm był sumą działań na rzecz tworzenia i utrzymania kolonii- kolonializm=imperializm
Marksiści uznają kolonializm przede wszystkim jako etap rozwoju kapitalizmu
Niektórzy uważają, że kolonializm to zjawisko z zakresu świadomości społeczeństw Europy- zbiór postaw wobec problemów powstałych w wyniku posiadani kolonii
Niektórzy współcześni badacze pojmują kolonializm jako sytuację społeczeństw zależnych w imperiach politycznych i w systemie kolonialnym jako spowodowaną przez imperializm sytuację podporządkowania politycznego, gospodarczego i intelektualnego społeczeństw pozaeuropejskich (D.K. Fieldhouse)
Prawdziwy problem z definicją kolonializmu zaczął w momencie jego likwidacji- trzeba badać osobno zmieniające się znaczenia samego terminu, osobno zaś samo zjawisko, które starano się zdefiniować.
Kieniewicz proponuje: kolonializm to system mieszczący się w systemie światowego kapitalizmu, który rozprzestrzeniał się poza obszary europejskie. Jest proces przejścia ze stanu stacjonarnego w stan zacofany (patrz: dalej)
Kieniewicz zwraca uwagę na pokrewieństwo etymologiczne: zarówno kolonializm jak i kultura pochodzą od „colare- uprawiać”. Mimo wielu korzyści jakie system kolonialny przynosił imperiom, nie od razu zyskał on aprobatę społeczną i polityczną- niektórzy uważali, że odwraca on uwagę od spraw daleko ważniejszych dla istnienia państw kolonialnych. Kolonializm przedstawiany przez ideologów systemu kolonialnego różnił się w niejednym od tego, co znajdujemy we współczesnych pracach naukowych.
Krytyka systemu kolonialnego wyszła od kwestii moralnych, a dopiero potem antykapitalistycznych.

(…)

… stacjonarne mają tendencję do „mutacji punktowej”- zmiany w nich następują skokowo. Kolonializm jako zasada podległości- zbiór zasad określających stosunek podporządkowywanego społeczeństwa do bodźców składających się na ekspansję, sposób przekształcania informacji zewnętrznej tak, by mogła ona wchodzic do lokalnych struktur i powodować ich przekształcenia w wyraźnie określonym kierunku. W społeczeństwach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz