Antropologia kultury

note /search

Pojęcie modelu w ujęciu C. Geertza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

Pojęcie modelu w ujęciu C. Geertza: Powiązanie kultury jako bytu ideacyjnego z zachowaniami: wg jednego ze stanowisk kultura jest po prostu zbiorem pojęciowych instrukcji dla zachowań — to, co obserwujemy w strumieniu społecznych interakcji, musi zostać najpierw „pomyślane", a zachowujemy się ...

POKREWIEŃSTWO WG GELLNERA, LEVI-STRAUSSA I LEACHA

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1736

pokrewieństwo wg Gellnera, Levi-Straussa i Leacha. Ernest Gellner- próbował uzgodnić biologiczne i społeczno- kulturowe rozumienie pokrewieństwa. Społeczeństwo składa się z osobników płci męskiej i żeńskiej, którzy łączą się w pary. Pod względem biologicznym nie ma barier- to społ. ustanawia barie...

RELACJE MIĘDZY JĘZYKIEM A KULTURĄ W UJĘCIU C. LEVI-STRAUSSA I B. MALIN...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2093

Relacje między językiem a kulturą w ujęciu C. Levi - Straussa i B. Malinowskiego LEVI- STRAUSS- język nie jest interpretantem kultury, lecz jej warunkiem: środkiem transmisji kultury w procesie filo i ontogenetycznym rozwoju człowieka inne dziedziny, systemy kultury - np. mitologia, religia, sztu...

Relatywizm kulturowy - główne kwestie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2982

Do czasów Franza Boasa i Bronisława Malinowskiego w antropologii niepodzielnie dominowało stanowisko obiektywistyczne- uniwersalizm. Boas- def. kultury:- to reakcje na czynności, które charakteryzują zachowania jednostek stanowiących grupę społeczną w relacji do jej otoczenia naturalnego, do innych...

Sapir-Whorf Hipoteza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1316

Sapir-Whorf Hipoteza Kluczowe pojęcie teorii Sapira: symbolizm, obejmujący złożone systemy odniesienia (mowę, pismo, zapis matematyczna, godła narodowe, sygnalizacje). Znaki używane w tych systemach nie mają znaczenia same w sobie, a zyskują je tylko dla tych, którzy potrafią zinterpretować ich sem...

SCHEMATY, PROTOTYPY I METAFORY W PROCESACH POZNAWCZYCH

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Schematy, prototypy, i metafory w procesach poznawczych Dziś przedmiotem refleksji są złożone procesy dialektyczne łączące ekspresję językową ze znaczeniami kulturowymi. Nabywanie wiedzy o świecie- za pośrednictwem schematów, prototypów, metafor. SCHEMATY W każdym społeczeństwie istnieje zakres t...

Thomas Hylland Eriksen - typy grup etnicznych

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1470

Thomas Hylland Eriksen - typy grup etnicznych: Miejskie mniejszości etniczne- procesy adaptacji imigrantów do warunków industrialnych, kwestii rasowych, problem zmiany kulturowej, ideologia multikulturalizmu;

ANTROPOLOGICZNE ZAINTERESOWANIE KULTURĄ LUDOWĄ

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980

ANTROPOLOGICZNE ZAINTERESOWANIE KULTURĄ LUDOWĄ Nurt lokalny to - obok pozaeuropejskich kultur pierwotnych - typ Inności, skierowany ku kulturze ludowej (chłopskiej) w państwach cywilizowanych. W Polsce było to ludoznawstwo, przekształcone w etnogra...

Antyantyrelatywizm wg Geertza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834

Antyantyrelatywizm wg Geertza Clifford Geertz podkreśla, że dyskusja nad relatywizmem przechodzi przez trzy etapy: Dotyczy rozważań nad umysłem pierwotnym, z którym zetknęła się pierwsza generacja antropologów [np. Durkheim]; Na tym etap...