Stosunki Międzynarodowe - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 5649
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki Międzynarodowe - wykłady - strona 1 Stosunki Międzynarodowe - wykłady - strona 2 Stosunki Międzynarodowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  wykład nr 1      4. października 2005 r.    dr Marek Czajkowski                                 60 h  wykładów                                  +  30 h  ćwiczeń  Dyżur:  •  I semestr   wtorek, godz. 11.00-12.00, Katedra Współczesnych Stosunków Międzynarodowych  Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, ul. Oleandry 2a, pokój 6 lub 7  •  II semestr    środa, godz. 9.45-10.45, Katedra Współczesnych Stosunków Międzynarodowych  Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, ul. Oleandry 2a, pokój 6 lub 7    Egzamin:  •  pisemny  •  dwa rodzaje pytań – otwarte i zamknięte  •  zaliczenie na ocenę bardzo dobrą dopuszcza do egzaminu w terminie zerowym w maju    Literatura podstawowa:  •  E. Cziomer, L. Zyblikiewicz,  Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych , Wydawnic- two PWN, Warszawa 2005  •  S. Parzymies,  Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004 , Wydawnictwo Akademickie  Dialog, Warszawa 2004  •  J. Kukułka,   Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 , Wydawnictwo  Scholar, Warszawa 2003  •  A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.),  Najnowsza historia świata 1945-1995 t. I-III , Wydawnictwo  Literackie, Kraków 2000    Literatura uzupełniająca:  •  W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.),  Międzynarodowe stosunki polityczne , Wydawnictwo  Atla 2, Wrocław 2000  •  Z. Cesarz, E. Stadtmüller,  Problemy polityczne współczesnego świata , Wydawnictwo Uniwer- sytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002  •  E. Haliżak, R. Kuźniar (red.),  Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie ,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001    Zakres obowiązującego materiału:  1.  Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych  2.  Podstawowe kategorie i pojęcia  3.  Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne  4.  Państwo jako zasadniczy podmiot stosunków międzynarodowych  5.  Pojęcie układu międzynarodowych stosunków politycznych  6.  Bezpieczeństwo międzynarodowe  7.  Geneza i ewolucja układu bipolarnego (dwubiegunowego), od konfrontacji do negocjacji  8.  Zasadnicze konflikty międzynarodowe w okresie bipolaryzmu – wojna koreańska, indochińska,  konflikt kubański, wojna w Wietnamie, konflikt na Bliskim Wschodzie  9.  Główne układy i traktaty międzynarodowe w erze negocjacji – układ moskiewski, SALT I, SALT II,  KBWE/OBWE, INF i inne  10. Rozpad układu bipolarnego w międzynarodowych stosunkach politycznych oraz jego skutki re- gionalne i globalne  11. Powstawanie nowego układu stosunków międzynarodowych po 1990  12. Globalizacja  13. Terroryzm w stosunkach międzynarodowych  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz