Światowa Organizacja Handlu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Światowa Organizacja Handlu- opracowanie - strona 1 Światowa Organizacja Handlu- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Światowa Organizacja Handlu.
Genewska Runda negocjacji liberalizacyjnych - 1947 r., podczas II sesji Komitetu Przygotowawczego Konferencji Hawańskiej podjęto dwustronne negocjacje nt. obniżenia taryf celnych.
GATT(General Agreement on Tariffs and Trade - Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu) powstał 20 X 1947r. na konferencji w Hawanie. Umowa weszła w życie 1 stycznia 1948. Funkcjonował do 1995 - do utworzenia WTO(warunkiem było podpisanie traktatu przez państwa reprezentujące 85% obrotów handlowych wszystkich uczestników)
Celem GATT było podejmowanie działań zmierzających do liberalizacji handlu międzynarodowego poprzez obniżenie ceł i znoszenie innych przeszkód handlowych oraz wyeliminowanie dyskryminacji w tym handlu a przez to stymulowanie wzrostu gospodarczego.
Mechanizm liberalizacji opierał się na wielostronnych negocjacjach handlowych, tzw. rundach. Runda Urugwajska(8) powołała do życia WTO.
Członkowie:
w 1947r. 23 państw
w 1994r. 128 państw jako członkowie zwyczajni, 20 państw oczekujących
obecnie 154 państwa członkowskie(ostatnim przyjętym była Rosja w 2011)
Zasady GATT:
Zasada niedyskryminacji i równości traktowania, obejmuje:
Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania(oznacza równość traktowania partnerów zagranicznych, brak dyskryminacji w udzielaniu preferencji(wyjątki od tej zasady to Unia celna i Strefa wolnego handlu)
Klauzula narodowa(produkt z importu nie może być traktowany gorzej niż podobny produkt krajowy
Zasada wzajemności ustępstw i korzyści(równość korzyści i koncesji. Wyjątki: jednostronne preferencje od państw rozwiniętych dla rozwijających się)
Cła i opłaty o podobnym charakterze są głównym instrumentem polityki handlowej
Kodeks antydumpingowy
GATT a WTO
Zalety GATT
rozwój handlu miedzynarodowego
redukacja wszelkich barier
liberalizacja handlu
hamowanie tendencji protekcjonistycznych
Wady GATT
niemoc organizacji wobec łamania zasad GATT przez czlonkow
negocjacje w ramach GATT nie dotyczyły wszystkich artykułów i grup towarowych
nie uwzgldniał potrzeb krajow slabo rozwinietych
wielkie mocarstwa łamały zasady
powstanie korporacji utrudniajacych dostep do rynku
WTO
1994r. Marakesz(Maroko) konferencja Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu
1995 GATT przekształca się w WTO
1 lipca 1995r. Polska stała się członkiem WTO
Każda kolejna runda, konferencja trwałą dłużej od poprzedniej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz