Historia migracji zagranicznych z Polski- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia migracji zagranicznych z Polski- opracowanie - strona 1 Historia migracji zagranicznych z Polski- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Historia migracji zagranicznych z Polski
XVIII wiek - pierwsza masowa emigracja skierowana do Ameryki Północnej; miała charakter polityczny, gdyż wyjeżdżali uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego chroniąc się przed prześladowaniami. 1830-31 - Wielka Emigracja, tj. ruch emigracyjny o podłożu patriotyczno-politycznym po upadku powstania listopadowego; strumień przemieszczeń skierowany był do krajów europejskich, głównie do Francji.
Druga połowa XIX wieku do 1939 roku - czas globalnych migracji transkontynentalnych, w tym wyjazdów "za chlebem" jako konsekwencji przeludnienia wsi i powolnego rozwoju przemysłu polskiego w latach międzywojennych, ubóstwa. Szacuje się, że przed wybuchem I wojny światowej na emigracji znalazło się 10% polskiego społeczeństwa
Lata 1939-1944 - intensywne migracje trwały przez cały okres okupacji hitlerowskiej a przemieszczenia miały charakter przymusowy, gdyż ściśle związane były z wydarzeniami wojennymi. Poza granicami Polski przebywało wówczas 5 mln Polaków, czyli 20% tych, którzy wojnę przeżyli. Lata 70. wyjazdy głównie do Niemiec oraz USA. Była konsekwencją tzw. podróży turystycznych, których de facto zamierzeniem była migracja.
Po zmianach ustrojowych w 1989 r. - wprowadzenie polityki pełnej swobody wyjazdów i przyjazdów. Dominujące stały się wyjazdy zarobkowe.
Przyczyny migracji zagranicznych w Polsce
- wysoki wskaźnik bezrobocia
- różnice płac pomiędzy krajem wysyłającym a przyjmującym
- tradycje migracyjne
- sieci społeczne - przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - legalizacja pracy
- wejście na rynek pracy roczników wyżu demograficznego z lat 80.
IOM w Polsce
IOM - Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji działa w Polsce od 2002 roku. Zajmuje się takimi dziedzinami jak:
Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej(realizowany w latach 2004-2008. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej Romów poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych sprofilowanych tak, by tworzyć miejsca pracy dla członków lokalnych społeczności romskich przy maksymalnym wykorzystaniu umiejętności i potencjału już posiadanego przez te społeczności lub łatwego do nabycie przez nie. Takie spółdzielnie powstały m.in. w Szczecinie, Olsztynie i Krakowie)
Dobrowolne powroty(pomoc w dobrowolnych powrotach do kraju pochodzenia. Projekt dobrowolnych powrotów skierowany jest do cudzoziemców, którzy nie uzyskali statusu uchodźcy lub azylu w Polsce, wycofali wniosek o status uchodźcy, a także pozostałych cudzoziemców, którzy nie mogą pozostać w Polsce. Działania realizowane w ramach projektu obejmują doradztwo powrotowe, organizację podróży oraz pomoc w uzyskania dokumentów podróżnych)


(…)

…, wycofali wniosek o status uchodźcy, a także pozostałych cudzoziemców, którzy nie mogą pozostać w Polsce. Działania realizowane w ramach projektu obejmują doradztwo powrotowe, organizację podróży oraz pomoc w uzyskania dokumentów podróżnych)
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi(w ramach tego organizowane są konferencje i projekty, mające podnieść poziom świadomości społecznej o zakresie problemu w Polsce(pokazanie, że Polska jest krajem pochodzenia, ale też krajem docelowym ofiar handlu ludźmi), organizowana jest pomoc ofiarom w powrocie do kraju i procesie reintegracji)
Integracja imigrantów - poszerzanie kompetencji(IOM organizuje szkolenia dla pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowywanie i realizację programów integracyjnych, pracowników socjalnych pracujących z imigrantami, pracowników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz