Referat na temat migracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5341
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat na temat migracji - strona 1 Referat na temat migracji - strona 2 Referat na temat migracji - strona 3

Fragment notatki:


Problematyka migracji - migracje zewnętrzne Polaków
Przyczyny migracji Przemieszczanie się ludności z miejsca na miejsce jest nieodłączną cechą ludzkości. Migracje zawsze miały związek z ważnymi zdarzeniami i procesami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Przyczyną przemieszczeń mogła też być potrzeba zdobycia pożywienia, wojny, najazdy czy podboje potrzebne do zajęcia nowych przestrzeni i środków do życia. Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych Migracje oddziałują na strukturę ludności w kraju pochodzenia i docelowym. Wpływają na zasoby siły roboczej oraz są wykorzystywane jako element pozytywny lub negatywny w kampaniach wyborczych. Warto zauważyć, że w latach 90. zmieniła się grupa migrantów i charakter migracji. Przedtem częściej wyjeżdżały osoby z dobrą pracą, mobilne zawodowo, które zarobkowy wyjazd za granicę traktowały jako szansę rozwoju po powrocie do kraju. W latach 90. zaczęły wyjeżdżać osoby, które nie odnalazły się w „nowej rzeczywistości”.
Migracje w Polsce (od drugiej połowy XIX w.) Migracje zewnętrzne Polaków rozpoczęły się w XVIII w., w czasie rozbiorów. Czyli miały one podłoże polityczne i były skierowane do krajów Europy zachodniej. Masowa emigracja do Ameryki Północnej również miała charakter polityczny, gdyż wyjeżdżali wtedy uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego (1794r.) Możemy wyróżnić 6 fal emigracji z Polski. Od II połowy XIX w. do 1939r. Na przełomie XIX i XX w. rozpoczęły się wyjazdy uboższej części społeczeństwa „za chlebem”. Były one skutkiem m.in. przeludnienia wsi i powolnego rozwoju przemysłu polskiego w latach międzywojennych czyli była to migracja o charakterze zarobkowym.
Lata 1939-1944 - intensywne migracje przez cały okres okupacji hitlerowskiej; migracje miały charakter przymusowy i był ściśle związany z wojną. Lata 1944 - 1980 - intensywne migracje występowały po wojnie, przyczyny to: repatriacja Polaków z ZSRR, wyjazd z Polski ludności pochodzenia niemieckiego na mocy umów rządowych, emigracja ludzi pochodzenia żydowskiego, kolejna wyraźna fala miała miejsce w latach 1977-1981
Lata 80. - miała charakter emigracji politycznej i była związana z brakiem możliwości rozwoju.
Lata 90. - w związku z uznaniem praw obywateli do swobodnego podróżowania i osiedlenia w obcym kraju po roku 1989. Polska wprowadziła politykę pełnej swobody wyjazdów i przyjazdów a w 1991r. podpisała układ w Schengen (?). Początek XXI wieku - przystąpienie Polski do UE w 2004 powoduje otwarcie granic i rynków pracy w wielu krajach europejskich.

(…)

… do pracy i świadczeń socjalnych. - Emigranci zarobkowi - wyraźny wzrost nastąpił po 2004r.
- Emigranci nielegalni - osoby z niejasnym prawem pobytu. Emigranci Polscy w Niemczech mieszkają głównie w Dusseldorfie, Hamburgu, Brema, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Darmstadt i Monachium. A emigranci to głównie:
- migranci zarobkowi z okresu międzywojennego, którzy nie powrócili po II WŚ.
- osoby przymusowo…
… inne niż te, w których się wychowywali. Największe trudności adaptacyjne powstają na tle religijnym. Akulturacja może przybrać 4 różne strategie:
- asymilacja (porzucenie własnej kultury dla zastanej)
- integracja (przyjęcie nowej kultury przy zachowaniu własnej)
- marginalizacja (odrzucenie własnej kultury i niemożność przyjęcia nowej)
- separacja ( zachowanie własnej kultury i odrzucenie tej zastanej) Aby zilustrować problem…
…, które zarobkowy wyjazd za granicę traktowały jako szansę rozwoju po powrocie do kraju. W latach 90. zaczęły wyjeżdżać osoby, które nie odnalazły się w „nowej rzeczywistości”. <Są również konsekwencje dla rodziny, oraz marginalizacji w otoczeniu, balansowanie na krawędzi dwóch światów i inne>
Migracje w Polsce (od drugiej połowy XIX w.) Migracje zewnętrzne Polaków rozpoczęły się w XVIII w., w czasie rozbiorów…
… pod opiekę władz niemieckich. Zniesiono też obozy uchodźcze i uregulowano ich status prawny. To umożliwiło im osiedlanie się w RFN. Fala migracji do Niemiec przybrała na sile, gdy w roku 1956 rozpoczęto akcję „łączenia rodzin” (do Niemiec wyjechało 250tys. przesiedleńców z Polski) a kolejne 120-125 tysięcy wyjechało na podobnych zasadach, na bazie porozumienia Gierek - Schmidt. Łącznie Polskę wtedy opuściło…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz