Zagraniczne inwestycje bezpośrednie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie- opracowanie - strona 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie- opracowanie - strona 2 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie(FDI)
Przepływ kapitału zaczyna przeważać nad wymianą towarową i innymi. Stanowi coraz większą część handlu. W ramach przepływu kapitału(publicznego i prywatnego) możemy wyróżnić np. kredyty, pożyczki, lokaty na rynkach walutowych oraz zagraniczne inwestycje.
Inwestycje zagraniczne dzielą się na:
1). Portfelowe(Inwestor pasywny - nie ma wpływu na politykę firmy. Jest to nabywanie zagranicznych papierów wartościowych o charakt.:
udziałowym(zakup papierów udziałowych jest traktowany jako inwestycja portfelowa tylko, gdy nie przekracza 10% całej wartości, inaczej jest to już inwestycja bezpośrednia. W przypadku papierów udziałowych zysk ma dwa rodzaje: (1)wzrost wartości akcji i (2)wypłata dywidendy)
dłużnym(np. obligacje. W przypadku papierów dłużnych zysk jest bardziej pewny - obietnica kwoty zainwestowanej + odsetki)
2). Bezpośrednie(Inwestor aktywny - podejmuje decyzje, ma wpływ na politykę firmy. To podejmowanie bezpośredniej działalności za granicą - nabywanie prawa własności zagranicznych aktywów, tutaj tylko udziałowych(i muszą wynosić więcej niż 10% inwestycji)
Typy FDI(Foreign Direct Investment):
1). Greenfield(tworzenie za granicą danej inwestycji od podstaw)
2). Przejęcie(kupowanie udziałów już istniejącego przedsiębiorstwa i przez to przejmowanie w nim części władzy(wykup minimum 10% udziałów/akcji!)
3). Joint venture(tworzenie nowej spółki mieszanej z partnerem z danego kraju, który już w nim działa. Nie jesteśmy już samodzielnym właścicielem jak przy greenfield)
Komponenty FDI:
Kapitał własny(środki faktycznie przekraczające granicę, to co zapłaciliśmy do firmy. Ich udział w ogólnym FDI przeważa w dużej ilości i wartość nakładów kapitału wg. UNCTAD była raczej stała w latach 1995-2004)
Reinwestowane zyski(nie przekraczają granicy - to zysk z przedsiębiorstwa, który w nim zostaje i jest ponownie inwestowany w rozwój firmy. W latach 1995-2001 jego udział był stały z tendencją malejącą, ale po 2005r. zaczął gwałtownie rosnąć)
Pożyczki wewnątrzkorporacyjne(gdy korporacja posiada kilka firm to one między sobą przelewać pieniądze jako pożyczki, co też jest liczone jako FDI. Ich udział w FDI zaczął spadać po 2001r.)
Motywy podejmowania FDI:
Nasycenie rynków macierzystych i krajowa konkurencja(w takim środowisku przedsiębiorstwo nie ma już szansy rozwoju w swoim kraju, więc musi wyjść poza rynek macierzysty)
Ominięcie barier celnych i innych ograniczeń(FDI to sposób na ominięcie barier, które obowiązują w handlu zagranicznym, a dzięki nim nie ograniczeń, bo produkty stają się elementem rynku wewnętrznego i są produkowane na miejscu)


(…)

… coś załatwić bez łapówki, system podatkowy jest skomplikowany, drogi są kiepskie, biurokracja wszechobecna a sądownictwo wolne i nieskuteczne.
Tendencje FDI w latach 1995 - 2011 wg. UNCTAD
Globalny napływ FDI zmalał po roku 2000r. na co wpływ miały ataki na WTC, załamanie rozmów WTO, kryzysy walutowe w Azji pod koniec lat 90tych, epidemie zapalenia płuc(ludzie nie chcieli podróżować i mieszkać…
… nie mają przedsiębiorstwa krajowe:
Możliwość zmniejszania obciążeń podatkowych(np. posiadanie filii w rajach podatkowych. Wtedy wszystkie zyski korporacja rozlicza w jednej filii, najczęściej tej w państwie z 0% podatkiem)
Możliwość manipulowania cenami w obrocie między filią a przedsiębiorstwem macierzystym(stosowanie cen dumpingowych w danym kraju, bo filie w innych wyrównają starty)
Zmniejszenie kosztów prawnej ochrony własności(zakup ochrony dla wszystkich firm korporacji jako całości, co zmniejsza koszty niż w przypadku gdyby te firmy płaciły oddzielnie)
Wykorzystywanie cyklu życia produktu(produkty przestarzałe danej filii można przenieść do innej, gdzie produkt będzie innowacyjny i przez to wydłuży się cykl życia produktu)
Czynniki lokalizacji FDI:
1). Prawno - polityczne - legalność i zakres FDI(nie zawsze inwestycje są legalne i nie w każdej dziedzinie, np. zbrojenia, jeśli państwo nie pozwala), częstotliwość i kierunek zmian prawa(zmiany prawa są złe dla korporacji, bo musi je analizować, chyba, że zmiany są konkretne i na +), vacatio legis(powinno być długie), jasność przepisów(ważna, bo interpretacja wymaga urzędników, co daje różne interpretacje i wzmaga korupcję), sądownictwo(długie procesy to śmierć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz