Wymiana międzynarodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiana międzynarodowa  - strona 1 Wymiana międzynarodowa  - strona 2 Wymiana międzynarodowa  - strona 3

Fragment notatki:


Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 19.10.2011r.
Za miesiąc zajęcia w sportowym! (16 listopada) Wymiana międzynarodowa = pierwsza, najstarsza forma relacji. Merkantylizm (utożsamiano bogactwo krajów z wielkością gromadzonych w tym kraju kruszców szlachetnych) - dawał różne wskazówki co do kształtowania się gospodarki międzynarodowej. należało dużo eksportować (coraz więcej), ale mało importować - na tym „opierał się” merkantylizm. Merkantylizm uznawany jest jako doktryna nie sprzyjająca rozwojowi wymiany międzynarodowej. TRADYCYJNE TEORIE WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ: - teoria przewag absolutnych - teoria przewag względnych (komparatywnych) - neoklasyczna teoria wymiany międzynarodowej - teoria obfitości czynników produkcji
TEORIA PRZEWAG ABSOLUTNYCH (Adam Smith, XVIII w., „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” - sformułował swoją teorię kosztów [przewag] absolutnych) Wpływ specjalizacji na wzrost wydajności
Kryterium wyboru specjalizacji - absolutne różnice w kosztach wytwarzania
„Bogacenie się kraju związanie jest ze specjalizacją danego kraju w produkcji danego dobra”
ZAŁOŻENIA MODELU:
Jeden czynnik produkcji (PRACA)
Koszt produkcji = nakład pracy (konsekwencja pierwszego założenia)
Mobilność pracy w kraju przy braku mobilności za granicę
Brak korzyści skali
Brak kosztów transportu (uznał je za nieistotne)
Brak barier handlowych
Wolna konkurencja
Eksport (jednego kraju) = import (drugiego kraju)
Istnienie dwóch krajów (państwo = jeden kraj, zagranica = drugi kraj)
Funkcjonowanie dwóch dóbr
Kraj powinien specjalizować się w produkcji dobra, które wytwarza BEZWZGLĘDNIE NAJTANIEJ i być eksporterem tego dobra do drugiego kraju. Drugi kraj ma się wyspecjalizować w produkcji drugiego dobra (produkuje je po najniższych kosztach) i stać się jego eksporterem
Korzyści z wymiany uzyskują OBYDWA KRAJE w postaci większej ilości towarów dostępnych na runkach oby krajów, aniżeli w sytuacji gospodarek zamkniętych („gra” o sumie dodatniej: obydwa kraje korzystają na tej wymianie; na rynku i jednego, i drugiego kraju mamy więcej dóbr)
TEORIA PRZEWAG ABSOLUTNYCH (ADAM SMITH)
Towar
Nakład Pracy
USA
Francja
Pszenica
1 godzina
6 ton lub 3 beczki
2 tony lub 6 beczek
Wino
Kraje wymieniają te towary wedle preferencji.
Teoria ta nie odpowiada na pytanie, czy np. USA produkując 6 ton pszenicy nie zostawią u siebie 2 jednostek, a resztę wymienią, etc.
TEORIA PRZEWAG KOMPARATYWNYCH


(…)


(D. Ricardo [przez kobietę przeszedł z wyznania mojżeszowego na katolicyzm, łooo; był bogaty!] XIX w., „Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania”)
Dla uzyskania korzyści z handlu międzynarodowego wystarczy istnienie względnych różnic w kosztach wytwarzania (koszty względne są w przypadku danego dobra niższe)
Kraj powinien się specjalizować w produkcji dobra, które wytwarza względnie taniej…
… (KONIEC XIX w.)
NOWE ELEMENTY: 1. Społeczna krzywa obojętności 2. Zmienne koszty alternatywne 3. Podział korzyści z wymiany międzynarodowej (krzywa oferty = krzywa popytu wzajemnego)
Korzyści z wymiany międzynarodowej określanej przez koszty komparatywne polegają na osiągnięciu wyższej społecznej krzywej obojętności (niemożliwej do osiągnięcia w warunkach gospodarki zamkniętej) [punkt produkcji w jakiej znajduje się dana gospodarka - osiągnięcie najwyższej krzywej obojętności wskutek czego jest to punkt, w którym powinna się znaleźć dana gospodarka (lub coś w tym stylu)]
W wyniku specjalizacji następuje ustalenie nowych punktów produkcji
Obydwa kraje osiągają wyższy poziom konsumpcji oraz wyższe społeczne krzywe obojętności
NEOKLASYCZNA TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ - podział korzyści
Korzyści z wymiany…

(D. Ricardo [przez kobietę przeszedł z wyznania mojżeszowego na katolicyzm, łooo; był bogaty!] XIX w., „Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania”)
Dla uzyskania korzyści z handlu międzynarodowego wystarczy istnienie względnych różnic w kosztach wytwarzania (koszty względne są w przypadku danego dobra niższe)
Kraj powinien się specjalizować w produkcji dobra, które wytwarza względnie taniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz