Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplomatycznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplomatycznego  - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplomatycznego  - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplomatycznego  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1. 01.10.2010r.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze są częścią ekonomii, zajmującą się transakcjami między krajami w dziedzinie wymiany towarów oraz usług, finansów, a także czynników produkcji
- oznaczają transgraniczne, międzynarodowe interakcje w sferze gospodarczej podmiotów tychże stosunków w środowisku poliarchicznym (rządy wielu podmiotów)
Program wykładów
1) Podmioty msg
2) Formy inicjacji oraz zmian w zakresie międzynarodowych interakcji
3) Ekwiwalentność transakcji międzynarodowych oraz formy jej realizacji
4) Struktury rodzajowe oraz przestrzenne międzynarodowych interakcji
5) Elementy polityki, kształtującej struktury oraz intensywność międzynarodowych interakcji
6) Możliwość oraz formy koordynacji polityk handlowych w skali świata w zakresie międzynarodowych interakcji
7) Problemy ........... oraz rozwoju skali państw, grup integracyjnych oraz świata w zakresie transgranicznych interakcji
1) Podmioty msg
Podmiotem (uczestnikiem) międzynarodowych stosunków jest formalnie zorganizowana całość, nie podlegająca żadnemu innemu podmiotowi, działająca samodzielnie i dobrowolnie z przynoszącym spodziewane efekty z zamiarem wpływania na stosunki międzynarodowe oraz zachowanie uczestników
To sformułowanie ogranicza zbiór desygnatów pojęcia podmiot międzynarodowych stosunków do państw
Definicja podmiotu msg sensu largo
Jest to zorganizowana grupa społeczna, której działanie porównywane w stosunku do zagranicy wpływa na bieg spraw w charakterze ekonomicznym, istotnych co najmniej w dwustronnym (w sensie międzynarodowym) wkładzie
Wg tej definicji do podmiotów msg zaliczymy:
a) Państwa
b) Ugrupowania integracyjne
c) Organizacje międzynarodowe
d) Przedsiębiorstwa narodowe
e) Przedsiębiorstwa międzynarodowe
Ad. a) państwa
- zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych państwami są suwerenne jednostki geopolityczne
- międzynarodowa konwencja o prawach i obowiązkach państw określa, iż państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać następujące atrybuty:
1) stałą ludność
2) określone terytorium
3) rząd
4) zdolność utrzymywania stosunków z innymi państwami
suwerenna równość państwa oznacza, że:
- państwa są równe pod względem prawnym
- każde państwo korzysta z praw związanych z pełnią suwerenności
- każde państwo ma obowiązek poszanowania suwerenności innych
- integralność terytorialna i niepodległość są nienaruszalne
- każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać system polityczny, społeczny i kulturowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz