Integracja Europejska - Schuman

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja Europejska - Schuman - strona 1 Integracja Europejska - Schuman - strona 2 Integracja Europejska - Schuman - strona 3

Fragment notatki:

33 strony.
. Główne etapy realizacji integracji europejskiej Okres od 1945 r. do 1956 r.
J. Monnet, R. Schuman, K. Adenauer, W. Churchill;
17 marzec 1948 r.: Traktat Brukselski o wzajemnej współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej oraz zbiorowej samoobronie, tworzący Unię Zachodnią (Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Luksemburg);
23 października 1954 r.: podpisano Układy Paryskie, nowelizujące Traktat Brukselski (ratyfikowane w 1955 r.); na mocy Układów do Unii Zachodniej
przystąpiły Niemcy i Włochy, o organizacja otrzymała nazwę Unia Zachodnioeuropej ska;
4 kwietnia 1949 r.: powstanie NATO;
5 maja 1949 r.: powstanie Rady Europy;
27 maja 1952 r.: podpisano w Paryżu Traktat o Europejskiej Wspólnocie Obronnej (30 sierpnia 1954 r. odrzucony przez francuskie Zgromadzenie Narodowe);
upadł projekt Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Politycznej (projekt z 9 maja 1953 r.);...
8. SIEDZIBY INSTYTUCJI
ostatecznie ustaliła dopiero Rada Europejska w Edynburgu (w grudniu 1992 r.
decyzja z 12 grudnia 1992 r. 92/C 341/01);
potwierdził: protokół nr 8 do Traktatu z Amsterdamu;
Rada: w Brukseli (w Luksemburgu posiedzenia w kwietniu, czerwcu ipaździerniku);
Komisja: w Brukseli (niektóre służby w Luksemburgu - Urząd statystyczny, ds.Publikacji);
Parlament Europejski: Strasburg - miesięczne posiedzenia plenarne; dodatkowe posiedzenia w Brukseli, tam też posiedzenia komisji; w Luksemburgu - Sekretariat Generalny i jego służby;
Trybunał Sprawiedliwości: Luksemburg (też Sąd Pierwszej Instancji);
Trybunał Obrachunkowy: Luksemburg;
Rada Europejska: nie miała stałej siedziby (w państwie sprawującym Prezydencję); od 2002 r. (TN) jedno posiedzenie podczas Prezydencji w Brukseli, po przekroczeniu liczby 18 państw członkowskich...

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz