Rada Europejska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Europejska - omówienie  - strona 1 Rada Europejska - omówienie  - strona 2 Rada Europejska - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Rada Europejska Ogólne informacje: Od 1974 r. pod nazwą Rada Europejska Rada Europejska zbiera się dwa razy do ciągu półrocza, ale mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne Wszystkie posiedzenia odbywają się w Brukseli, chyba że przewodniczący Rady Europejskiej za zgodą Rady do Spraw Ogólnych lub Komitet Stałych Przedstawicieli stanowiąc jednomyślnie, zdecyduje o innym miejscu posiedzenia Posiedzenia trwają co do zasady maksymalnie dwa dni Decyzje Rady Europejskiej podpisywane są przez przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej. Jeśli decyzje nie są kierowane do adresata wtedy publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli są kierowane do adresata wtedy notyfikowane są do niego przez Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej Skład Rady Europejskiej: Szefowie państwa lub szefowie rządów państw członkowskich Przewodniczący Rady Europejskiej Przewodniczący Komisji Europejskiej Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa- jedynie uczestniczy w pracach Rady Europejskiej; nie jest jej członkiem. Minister w przypadku szefów państw lub szefów rządu państw członkowskich oraz członek Komisji Europejskiej w przypadku przewodniczącego Komisji Przewodniczący Parlamentu Europejskiego- może zostać zaproszony do Rady Europejskiej celem wysłuchania; nie jest jej członkiem Funkcje Rady Europejskiej: Nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne
Stanowiąc jednomyślnie na wniosek 1/3 państw członkowskich lub Komisji Europejskiej i po otrzymaniu zgody od Parlamentu Europejskiego Rada Europejska może stwierdzić poważne naruszenie przez państwo członkowskie wartości godności ludzkiej, poszanowania demokracji itp. Stanowiąc większością kwalifikowaną za zgodą przewodniczącego Komisji mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Określa ogólne wytyczne spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Powołuje swojego przewodniczącego kwalifikowaną większością głosów Stanowiąc kwalifikowaną większością głosów przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej Mianuje Komisję Rady Europejskiej: Obecnie funkcję tę sprawuję Herman Van Rompuy, były szef rządu belgijskiego Wybierany jest kwalifikowaną większością głosów przez Radę Europejska; Jako jedyny członek Rady Europejskiej może zostać odwołany. Procedura odwołania przebiega na tych samych zasadach co procedura powoływania.


(…)

… oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

… się odbyć wymagana jest obecność 2/3 członków Rady Europejskiej. W czasie głosowania przewodniczący sprawdza czy kworum zostało osiągnięte. Przewodniczący Rady Europejskiej oraz przewodniczący Komisji Europejskiej nie są brani pod uwagę przy obliczaniu kworum oraz nie biorą udziału w głosowaniu
przedstawia przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz