POLITYKA HANDLOWA - cła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA HANDLOWA - cła - strona 1 POLITYKA HANDLOWA - cła - strona 2 POLITYKA HANDLOWA - cła - strona 3

Fragment notatki:

I.  POLITYKA HANDLOWA    1.  Polityka handlowa:    a)  polityka handlowa i jej środki:    całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na wielkość i  strukturę eksportu i importu danego kraju;    środki polityki handlowej:  o  cła;  o  środki parataryfowe (działają podobnie jak cło; opłaty wyrównawcze -  obecnie niedozwolone przez WTO, podatki nakładane na niektóre  dobra oraz dodatkowe opłaty pobierane w związku z realizacją  transakcji importowej);  o  środki pozataryfowe (zakazy i nakazy, ograniczenia administracyjne  działające za pośrednictwem mechanizmu cenowego, ograniczenia  ilościowe, dobrowolne ograniczenia eksportu, normy techniczne,  subsydia eksportowe);    b)  pojęcie i rodzaje cła:    opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar granicy danego kraju;    rodzaje cła:  o  cła importowe - opłaty pobierane przy imporcie danego towaru;  o  cła eksportowe opłaty pobierane przy wywozie towarów (stosowane w  niektórych krajach rozwijających się o monokulturowym charakterze  gospodarki oraz eksportu; może zastępować podatki);  o  cła tranzytowe - oplata pobierana od towarów zagranicznych  przewożonych przez obszar danego kraju;  o  cła fiskalne uzyskanie wpływów finansowych do budżetu państwa  (historycznie najstarszy powód ustanawiania cel);  o  cła ochronne - ochrona krajowych producentów przed konkurencją  zagraniczną;  o  cła ad valorem - stawka celna podawana jest jako wskaźnik  procentowy, a wielkość cła jest ustalana jako odsetek od ceny towaru  (najczęściej stosowane)  o  cła specyficzne - stawki celne podawane są w odniesieniu do ilości  danego towaru  o  cła mieszane - kombinacja cła specyficznego i cła ad valorem (gdy na  niektóre towary są ustalone jednocześnie oba rodzaje ceł, a stosuje się  to, które yv danym momencie jest wyższe;    taryfa celna - klasyfikacja towarów i odpowiadających im stawek celnych;  rodzaje taryf celnych:  o  taryfa jednokolumnowa - gdy dany kraj traktuje przywożone towary  jednakowo, bez względu na kraj ich pochodzenia, jego taryfa cela  zapisana jest w jednej kolumnie;  o  taryfa wielokolumnowa - gdy państwo prowadzi politykę różnicowania  ceł w odniesieniu do towarów pochodzących z różnych grup krajów; w  tej sytuacji państwo może udzielać tzw. preferencji celnych;    polskie rodzaje stawek celnych (taryfa wielokolumnowa):  o  konwencyjne (dla krajów członkowskich WTO);  o  obniżone (dla krajów, które łączy z Polską przynależność do stref  wolnego handlu, m.in. państw UE, CEFTA i EFTA);  o  preferencyjne (dla krajów rozwijających się, najbardziej  uprzywilejowane są towary z krajów najbiedniejszych); 

(…)

… zagranicznym producentom, którzy bardzo chcą wejść na
nasz rynek);
o efekt terms of trade - spowodowany wprowadzeniem ceł spadek cen
towarów importowanych prowadzący do poprawy relacji cen w
eksporcie i imporcie danego kraju:
o cło optymalne - wielkość cła pozwalająca na maksymalizację
osiąganych korzyści przez wprowadzający go kraj: warunki
umożliwiające wprowadzenie cła optymalnego:
 jak najbardziej nieelastyczna cenowa podaż na rynku
światowym:
 sztywna cenowa elastyczność popytu na dane dobro za granicą;
 stosunkowo niewielkie cenowe elastyczności podaży i popytu;
 tolerancja partnerów zagranicznych wobec polityki celnej kraju
dużego (w przeciwnym wypadku należy liczyć się z cłem
odwetowym);
e) stopień protekcji celnej:
 przyczynami wyodrębnienia lego pojęcia jest fakt. iż za pomocą cła…
…:
o incydencja ceł - wprowadzenie ceł przez duży kraj pozwala mu na
uzyskanie dodatkowych korzyści (blokuje się dostęp do rynku
krajowego zagranicznym producentom, którzy bardzo chcą wejść na
nasz rynek);
o efekt terms of trade - spowodowany wprowadzeniem ceł spadek cen
towarów importowanych prowadzący do poprawy relacji cen w
eksporcie i imporcie danego kraju:
o cło optymalne - wielkość cła pozwalająca…
… od
sytuacji konkurentów zagranicznych, ci ostatni mogli bowiem kupować
surowiec niezbędny do wytwarzania produktu finalnego po niższych
kosztach, niż polscy producenci;
2. Bariery pozataryfowe:
a) mechanizm ograniczeń ilościowych i ich skutki:
 ograniczenie ilościowe (kwota ilościowa) - bezpośrednie wyznaczenie przez
państwo ilości lub wartości określonych dóbr. które mogą być wwiezione do
kraju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz