Ekonomia międzynarodowa

note /search

Pojęcie i Teorie MSG cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 4207

1.  Pojęcie i zakres MSG    a)  przyczyny wyodrębnienia i pojęcie MSG    ogromne i stale wzrastające znaczenie handlu międzynarodowego i innych  form współpracy międzynarodowej    różnice występujące między stosunkami ekonomicznymi nawiązywanymi w  granicach jednego kraju i w skali międzynarodo...

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2051

  I.  MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE:    1.  Bilans płatniczy:    a)  definicja:    bilans płatniczy - zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między  rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie, najczęściej jednym  roku; wymienione w nim transakcje obejmują odpłatny eksport i im...

Teorie MSG cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2464

1.  Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy:    a)  handel międzynarodowy a wzrost gospodarczy:    omawiane dotąd teoria miały charakter statyczny (warunki produkcji w  poszczególnych krajach nie zmieniały się: koszty wytwarzania oraz wielkość  zasobów czynników produkcji pozostawały stałe): ...

POLITYKA HANDLOWA - cła

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2625

I.  POLITYKA HANDLOWA    1.  Polityka handlowa:    a)  polityka handlowa i jej środki:    całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na wielkość i  strukturę eksportu i importu danego kraju;    środki polityki handlowej:  ...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 4984

1.  Wolny handel a protekcjonizm:    a)  tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu:    argumenty niesłuszne:  o  wprowadzenie środków protekcjonistycznych pozwoli zwiększyć  zatrudnienie i produkcję w wyniku efektu mnożnikowego  spowodowanego zmniejszeniem importu i przesunięciem części popyt...

Wprowadzenie i współczesna Ekonomia Menedżerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

I.  WPROWADZENIE      rozwój gospodarczy posiada wymiar coraz bardziej międzynarodowy    istnieją instytucje regulujące międzynarodową współpracę gospodarczą    międzynarodowa współpraca gospodarcza budzi liczne kontrowersje    1.  Powstanie i rozwój gospodarki światowej    a)  postęp technicz...

Instrumenty pochodne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Instrumenty pochodne-niesymetryczne Zadanie 1. Inwestor kupił europejską walutową opcję kupna 1.000$ z ceną wykonania 2, 5 zł, terminem wygaśnięcia 1.03.2009 r. płacąc za nią 50 zł. Co się będzie działo, gdy? 1.03.2009 kurs dolara wyniesi...

Konkurencyjność w gospodarce światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1449

Konkurencyjność w gospodarce światowej Konkurencyjność odnosi się zarówno do podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw), do pewnych sektorów i gałęzi gospodarki jak i do gospodarek poszczególnych krajów. Łatwo jest określić konkurencyjność przedsiębiorstw, trudniej sektora, a najtrudniej określić ko...

Korzyści z eksporu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

korzyści z eksporu Korzyści dla państwa Korzyści dla przedsiębiorstwa ■ wzrost produkcji i liczby udzielanych usług oraz dochodów podatkowych ■ umocnienie pozycji międzynarodowej ■ korzystniejsze kształtowanie się bilansu płatniczego w państwie ■ poprawa stopnia samowystarczalności gospodarcze...

Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym Większość teorii powstała w drugiej połowie wieku XX. Przepływy czynników produkcji. Przepływom podlegają takie czynniki jak : - kapitał - siła robocza - technologia i myśl naukowo - techniczna Korzyści z przepływów czynników produkcji Rys ...