Ekonomia międzynarodowa - strona 2

Rodzaje i typy migracji- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3773

Rodzaje i typy migracji - migracje możemy podzielić według różnych kryteriów: kryterium czasu trwania migracji: stałe (osiedleńcze) polegają na zmianie miejsca zamieszkania na czas nieokreślony, najczęściej wiążą się ze zmianą obywatelstwa, czasowe (wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania, ale n...

Teoria klasyczna podlegała różnym przekształceniom-

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

Teoria klasyczna podlegała różnym przekształceniom. Najistotniejszej reinterpretacji teorii klasycznej dokonali przedstawiciele szkoły neoklasycznej: Samuelson, Hecksher, Ohlin, twórcy teorii obfitości zasobów. Ci ekonomiści dopatrywali się przyczyn rozwoju handlu w kształtowaniu się odmiennych, rel...

Teorie uwzględniające ingerencję państwa- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Teorie uwzględniające ingerencję państwa: prawo wzajemnego popytu wzajemnego.S.Milla teoria Keynesa teorie współczesne nawiązujące do teorii Keynesa Prawo wzajemnego popytu J.S.Milla..Mill czerpał z teorii klasycznej, ale pewne elementy poddał krytyce. Prawo wzajemnego popytu Milla głosi: stosun...

Współczesne teorie handlu międzynarodowego- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2212

Współczesne teorie handlu międzynarodowego Przez współczesne teorie handlu międzynarodowego rozumiemy teorie sformułowane w 2 połowie XX w i początku XXIw. Współczesne teorie handlu międzynarodowego dzielimy na 2 grupy: to teorie tłumaczące rozwój współczesnego handlu międzynarodowego zgodnie z lo...

Ekonomia międzynarodowa- wstęp

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686

Ekonomia międzynarodowa = nauka o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych Teoria ekonomii międzynarodowej Ekonomia międzynarodowa tworzy wraz z mikroekonomią i makroekonomią oraz ekonomią globalną rodzinę nauk ekonomicznych. Rodzina nauk ekonomicznych: mikroekonomia - zajmuje się przedsiębiors...