Wolny handel a protekcjonizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 4886
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolny handel a protekcjonizm - strona 1 Wolny handel a protekcjonizm - strona 2 Wolny handel a protekcjonizm - strona 3

Fragment notatki:


1.  Wolny handel a protekcjonizm:    a)  tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu:    argumenty niesłuszne:  o  wprowadzenie środków protekcjonistycznych pozwoli zwiększyć  zatrudnienie i produkcję w wyniku efektu mnożnikowego  spowodowanego zmniejszeniem importu i przesunięciem części popytu  na dobra krajowe, a to doprowadzi do zwiększenia krajowej produkcji  danego dobra; następnie mnożnikowego zwiększenia całej produkcji;    partnerzy zagraniczni mogą wprowadzić cła odwetowe;    trudności w dostępie do naszego rynku i związany z tym spadek  wywozu mogą zmniejszyć ich poziom aktywności  gospodarczej:  o  konieczność ochrony pracy krajowej przed tanią pracą zagraniczną;    droga praca też może być konkurencyjna (dzięki np. wysokiej  wydajności):    droga praca może być rekompensowana przez niską cenę  innych czynników produkcji;    dumping społeczny;  o  konieczność poprawy bilansu handlowego:    import jest zależny głównie od wielkości popytu czyli poziomu  PKB i można nań wpływać narzędziami polityki  makroekonomicznej;    ograniczanie importu wpływa niszcząco na gospodarkę;  o  argument cła naukowego (nakładanego na towary importowane do  takiej wysokości aby zrównoważyć poziom cen dóbr importowanych i  krajowych):    odrzucenie informatycznej funkcji cen (RWPG);    argumenty słuszne w określonych warunkach:  o  poprawa relacji wymiennych danego kraju:    możliwe tylko w dużym kraju, co budzi wątpliwości moralne:    możliwość wprowadzenia ceł odwetowych;  o  ochrona przemysłu raczkującego:    obawy przed „przyzwyczajeniem się" przemysłu do takiego  stanu rzeczy;    trudno wyznaczyć gałąź lub branżę przemysłu, która ma być  poddana szczególnej ochronie;    może prowadzić do zacofania technologicznego danej gałęzi;    uzasadnione, jeśli wybór gałęzi odpowiada zasobom czynników  wytwórczych:  o  zapewnienie wpływów budżetowych państwa:    cło może spełniać również funkcję fiskalną, która jest  szczególnie ważna dla krajów rozwijających się:  o  konieczność korekty ułomności rynku:    jedynie rynek działający w warunkach doskonałej konkurencji  zapewnia alokację środków zgodnie z interesem społecznym;    czynniki wpływające na niedoskonałość rynku:    ograniczona mobilność siły roboczej;    ograniczona mobilność kapitału;    korzyści zewnętrzne (np. przemysł komputerowy i jego  wpływ na edukację społeczeństwa);    koszty zewnętrzne (np. zanieczyszczenie środowiska):  o  wprowadzenie ceł antydumpingowych;  o  wyrównanie subsydiów stosowanych za granicą: 

(…)

… krajom członkowskim swobodę
stosowania narzędzi polityki handlowej wobec krajów spoza
ugrupowania (np. EFTA - Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu. CEFTA, NAFTA);
 unia celna - kraje członkowskie nie tylko eliminują bariery
celne i pozataryfowe we wzajemnych obrotach handlowych, ale


także prowadzą wspólną politykę handlową wobec krajów
trzecich (Niemiecki Związek Celny, kraje Beneluksu
… na tym polu;
o rodzaje (formy, stadia) porozumień integracyjnych:
 strefa wolnego handlu - członkowie likwidują wszystkie cła i
ograniczenia pozataryfowe we wzajemnych stosunkach
handlowych, pozostawiając krajom członkowskim swobodę
stosowania narzędzi polityki handlowej wobec krajów spoza
ugrupowania (np. EFTA - Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu. CEFTA, NAFTA);
 unia celna - kraje członkowskie…
… względnej:
 teoretyczne podstawy ingerencji państwa w
kształtowanie struktury produkcji;
 państwo nie musi akceptować w swej polityce
ekonomicznej kierunków specjalizacji wynikających z
istniejących relacji kosztów produkcji:
o przykłady stosowania polityki przemysłowej:
 Japonia - wybór gałęzi produkcji bez związku z posiadanymi
zasobami;
 Francja - wybór gałęzi prestiżowych (np. przemysł lotniczy,
energetyka atomowa); brak spodziewanych rezultatów mimo
kilku sukcesów (Airbus czy Mirage);
 mniejsza rola polityki przemysłowej w USA, Wielkiej Brytanii
czy RFN:
 Polska - początkowo najlepszą polityką przemysłową jest jej
brak... - T. Syryjczyk (ówczesny minister przemysłu); potem
przyjęcie „Zasad polityki przemysłowej”;
c) ograniczenia handlowe jako środek do osiągnięcia celów politycznych - sankcje…
… bezpośrednie, ale nie użytkowane
wcześniej w procesie gospodarowania;
o przykłady wskazujące na zagrożenia ekologiczne powstałe w związku z
handlem międzynarodowym:
 degradacja ziemi;
 intensyfikacja produkcji rolnej;
 monokulturowy charakter produkcji rolnej;
 niszczenie lasów mangrowych (hodowla krewetek);
polityka ekologiczna jako czynnik wpływający na swobodę handlu i
konkurencyjność eksportu…
… substancjami niszczącymi
poduszkę ozonową z państwami, które nie podpisały protokołu
(sprzeczne z porozumieniami GATT / WTO);
 1989 r. konwencja bazylejska - obowiązek zmniejszenia
wywozu odpadów przez granicę, a przede wszystkim poddania
ścisłej kontroli obrotów odpadami niebezpiecznymi;
 1973 r. - Waszyngton - konwencja o handlu kością słoniową
(CITTES), od 1989 r. handel kością słoniową jest nielegalny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz