Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym - strona 1 Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym - strona 2 Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym - strona 3

Fragment notatki:

Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym
Większość teorii powstała w drugiej połowie wieku XX.
Przepływy czynników produkcji.
Przepływom podlegają takie czynniki jak :
- kapitał
- siła robocza
- technologia i myśl naukowo - techniczna
Korzyści z przepływów czynników produkcji
Rys do wstawienia
Z kraju pierwszego do drugiego przepłynie wielkość H - O
Początkowo
AIK0 - wartość produkcji kraju 1
BJL0 - wartość produkcji kraju 2
Nastąpił wzrost wartości produkcji w skali globalnej o trójkąt EKL
Przepływy czynników produkcji przyczyniają się do wzrostu wartości produkcji. Czyli cała gospodarka światowa zyskuje na przepływach czynników produkcji
Czynniki produkcji
Ważnym czynnikiem produkcji w skali międzynarodowej jest kapitał
Co rozumiemy pod pojęciem przepływu kapitału?
Rozumiemy takie przemieszczenie się tego czynnika produkcji w skali międzynarodowej gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony płatnościami na rzecz kraju eksportera.
Jakie są przyczyny przepływu kapitału w skali międzynarodowej.
Przyczyny kapitałów pożyczkowych
- mogą być zróżnicowane stopy zysku, które powodują iż kapitał będzie przepływał dokraju gdzie są wyższe stopy zysku. Przede wszystkim mówimy kapitale krótkoterminowym, spekulacyjnym.
- niestabilność systemu walutowego w danym kraju. Jeżeli sądźże wahania kursów walut rodzi to duże ryzyko i kapitał przepłynie do krajów gdzie są mniejsze wahania
-bezpieczeństwo lokat
Kapitał produkcyjny zwany też kapitałem inwestycyjnym. W ramach tego kapitału gro tych inwestycji to są bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Ożywienie tego przepływu nastąpiła w drugiej połowie XX w
Efektem zainteresowania ekonomistów było powstanie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Wśród nich skoncentrujemy się na teoriach bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Teoria przewag własnościowych zwana również teorią przewag monopolistycznych
Teoria lokalizacji
Teoria internalizacji


(…)

… na kurs walut, a co za tym idzie eksport i import?
Powoduje deprecjację waluty krajowej, czyli ceny towarów maleją za granicą, czyli rośnie export.
Z punktu widzenia bilansu płatniczego;
- wpływ kapitału pogarsza się bilans obrotów kapitałowych ponieważ odpływa kapitał
- poprawia się bilans obrotów bieżących ponieważ poprawia się bilans handlowy i bilans obrotów usługami
W przypadku importera netto jest odwrotnie, poprawia się bilans obrotów kapitałowych, a pogarsza się bilans obrotów bieżących, aa to jest związane z aprecjacją waluty.
Przepływy kapitałowe w postaci inwestycji zagranicznych dokonują się po pierwsze pomiędzy krajami wysoko rozwojowymi. Inwestycje te dokonywane są również w krajach w których są niskie koszty pracy, surowca i są duże rynki zbytu.
Kraje wysoko rozwinięte inwestują w krajach takich jak Azja Południowo-Wschodnia, Chiny, Indie, Ameryka Łacińska i krajach Europy Południowo-Wschodniej.
Przepływy kapitałów krótkoterminowych - kierunki przepływu tego kapitału podlegają dużym zmianom, natomiast ten kapitał przede wszystkim napływa do krajów w których są wysokie stopy zysku. Wśród tych krajów dominują kraje, rynki wschodzące, ponieważ w tych krajach z uwagi na ich szybki rozwój…
… kryteria. Często stosowany był podział na teorie migracji wewnętrznych i na teorie migracji zewnętrznych czyli zagranicznych.
Nas interesuje podział na trzy grupy:
- teorie ekonomiczne
- teorie socjologiczne
- teorie geograficzne
Teorie ekonomiczne
Teorie te zakładają iż podjęcie decyzji o migracji zdeterminowane jest czynnikami ekonomicznymi. Według tych teorii człowiek to nie tylko homo-sapiens…
… decyzję o migracji i migrować
Teorie Geograficzne
Teorie te jak nazwa wskazuje powstały na podłożu geograficznym i podkreślają one reakcje człowieka w przestrzeni geograficznej i zarówno czynniki przyciągające jak i bariery migracji . Według tej teorii migracje związane są ze zróżnicowaniem przestrzennym środowiska geograficznego.
TEORIA GRAWITACJI
Ta teoria opiera się na takich podstawowych założeniach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz