Biznes międzynarodowy - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes międzynarodowy - materiały - strona 1 Biznes międzynarodowy - materiały - strona 2 Biznes międzynarodowy - materiały - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: przepływ czynników produkcji, migracja, migrant, repatriacja, uchodźctwo, kierunki migracji, podstawowe teorie na temat migracji, przyczyny migracji, skutki migracji, międzynarodowe przepływy kapitału, bezpośrednie inwestycje finansowe, inwestycje portfelowe, raje podatkowe, kryteria OECD. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: cechy rajów podatkowych, pierwsze raje podatkowe, nielegalne przepływy kapitału – pranie brudnych pieniędzy, etapy PBP, międzynarodowe transfery technologii, kanały transferu technologii, teoria luki technologicznej wg Posnera, międzynarodowa konkurencyjność gospodarek, model Portera, mierzenie konkurencyjności międzynarodowych gospodarek, międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, międzynarodowa przewaga konkurencyjności firmy z perspektywy zasobów, rynkowa koncepcja konkurencyjności międzynarodowej.

BIZNES MIEDZYNARODOWY
Przepływ czynników produkcji:
praca - międzynarodowe przepływy ludności
ziemia kapitał -międzynarodowe przepływy kapitału
Nielegalne przepływy kapitałowe
Raje podatkowe
Migracja
zmiana miejsca zamieszkania osoby, rodziny lub gospodarstwa domowego
Migrant
osoba, która żyje tymczasowo lub na stałe w kraju gdzie się nie urodziła i nabyła szczególną społeczną więź z tym krajem
Repatriacja
przymusowe przesiedlenie
Uchodźctwo
proces opuszczania stałego miejsca zamieszkania przez osoby zagrożone prześladowaniami będącymi wynikiem konfliktów zbrojnych - zewnętrznych i wewnętrznych, polityki państwa
Kierunki migracji
Stany Zjednoczone i Kanada - do których obecnie napływa głównie ludność z Azji i Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów;
Państwa Europy Zachodniej - do których napływała ludność z byłych kolonii (głównie w przypadku Wlk. Brytanii, Francji i Holandii) oraz z Turcji i państw Europy Środkowo-Wschodniej (głównie w przypadku Niemiec);
Państwa arabskie Zatoki Perskiej - wraz rozwojem wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej w tym regionie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą, którą początkowo stanowiła ludność z sąsiadujących państw arabskich (Egiptu, Jordanii, Palestyny, Syrii), a w ostatnich latach większość imigrantów napłynęła spoza tego regionu (głównie: Indii, Pakistanu, Indonezji, Bangladeszu);
Państwa Azji Południowo-Wschodniej i Australia - wraz z rozwojem gospodarczym państw tego regionu, głównie tzw. Azjatyckich Tygrysów, oraz Australii gwałtownie zwiększył się napływ imigrantów pochodzących w większości z sąsiednich krajów (głównie: Indii, Chin, Indonezji, Wietnamu)
Podstawowe teorie na temat migracji
Push and pull factors (Lee 1966)
czynniki wypychające I przyciągające
NELM (Stark, bloom 1984)
nowa ekonomiczna teoria migracji
minimalizacja ryzyka gosp. dom.
Dual Labour Market (Piore 1971)
drugi sektor gospodarki
migranci trafiają do sektora z “mniej ambitnymi zajęciami” I nie mają szansy się wybić
Migration Networks (Messay 1987)
sieci społeczne
minimalizacja ryzyka i kosztów migracji
funkcja selektywna (nie każdy potencjalny migrant ma dostęp do sieci) i adaptacyjna
Immigrant/ethnic niche (Waldinger, 1994)
nisze etniczne
migranci opanowują pewną gałąź gospodarki
Transnational social space (Portes 2001)
Teoria transnarodowej przestrzeni społecznej
Migrant funkcjonuje w dwóch społecznościach I bierze czynny udział w życiu społecznym
Przyczyny migracji
Ekonomiczne - zarobkowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz