Instrumenty pochodne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty pochodne- opracowanie - strona 1 Instrumenty pochodne- opracowanie - strona 2 Instrumenty pochodne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty pochodne-niesymetryczne
Zadanie 1.
Inwestor kupił europejską walutową opcję kupna 1.000$ z ceną wykonania 2, 5 zł, terminem wygaśnięcia 1.03.2009 r. płacąc za nią 50 zł. Co się będzie działo, gdy?
1.03.2009 kurs dolara wyniesie 2, 60 zł
1.03.2009 kurs dolara wyniesie 2, 40 zł Obliczenia do pkt.a.
((2, 60-2, 50) x 1.000)-50 = 50 zł inwestor zyskał 50 zł
Obliczenia do pkt.b.
((2, 40-2, 50) x 1.000)-50 = - 50 zł inwestor stracił 50 zł.
50 zł to gwarancja wykupu, jeśli jest kurs poniżej wykonania inwestor może nie dokonywać kupna.
Zadanie 2.
Inwestor kupił amerykańską opcję sprzedaży 100 akcji z ceną x z ceną wykonania 24 zł i terminem wygaśnięcia 1.03.2009 płacąc za nią 20 zł. Cena akcji 23 zł- dla inwestora jest ceną satysfakcjonującą, jest to opcja sprzedaży-może sprzedać po 24 zł.
Jeśli jest 23 zł to kupuje na rynku a sprzedaje po 24 zł.
((24-23) x100) -20= 80 zł tyle może zarobić.
Jeżeli przez cały okres ceny akcji będą wyższe niż 24 zł to traci 20 zł.
OPCJE I WARRANTY Różnice:
Opcje
Warranty
jest umową 2-ch stron
papier wartościowy, emitowany przez określone instytucje
ilość opcji dostępnych na rynku jest praktycznie nieograniczona
emitent decyduje o ich wyemitowanej liczbie
wymaga się depozytu zabezpieczającego, który gwarantuje wypłatę ewentualnych zobowiązań
tego typu zabezpieczenia na ogół nie jest wymagalne
INSTRUMENTY SYMETRYCZNE
Kontrakt terminowy- jest instrumentem finansowym, w którym dnie strony zobowiązują się
Do zawarcia w przyszłości transakcji w ustalonym okresie po ustalonej cenie. Sprzedawca kontraktu zobowiązuje się dostarczyć określoną liczbę przedmiotu kontraktu a kupujący zobowiązuje się zapłacić za niego ustaloną cenę. W odróżnieniu od opcji i warrantów kontrakt terminowy jest obustronnym zobowiązaniem.
Zalety inwestycji w kontrakty terminowe.
możliwość zysku na wzroście bądź na spadku instrumentu bazowego,
możliwość osiągnięcia szybkiego zysku
możliwość osiągania zysków przy stosunkowo małych środkach własnych, wykorzystuje się do tego dźwignię finansową np. inwestor ma 1.000-20%-200 zł zarobek
inwestor bierze pożyczkę 4.000-20%- 1.000 zł zarobek
wzrost 100% w stosunku do własnych zainwestowanych środków.
Kontrakty terminowe możemy podzielić na 2 grupy:
- kontrakty forward
- kontrakty futures


(…)

…, które powodują otrzymywanie płatności od podmiotów zagranicznych,
2. transakcje debetowe, które to transakcje wymagają płatności na rzecz podmiotu zagranicznego ze strony danego kraju. Bilans płatniczy składa się z trzech podstawowych części:
- z bilansu obrotów bieżących
- z bilansu obrotów kapitałowych
- z bilansu obrotów wyrównawczych
Ad. 1 Bilans obrotów bieżących danego kraju obejmuje wszelkie…
… pod względem rachunkowym, ale pod względem ekonomicznym nie musi być.
Bilans płatniczy jest zrównoważony pod względem ekonomicznym wówczas, gdy występuje równowaga transakcji autonomicznych natomiast nie występują transakcje wyrównawcze,
Do transakcji autonomicznych zaliczamy:
- wszystkie elementy bilansu obrotów bieżących
- z bilansu obrotów kapitałowych przepływy kapitałów długoterminowych w formie pożyczek…
…,
- nieodpłatna pomoc
Bilans obrotów majątkowych i transferów nieodpłatnych(3 i 4).
Ad. 2 Bilans obrotów kapitałowych- zaliczamy do niego obroty kapitału we wszelkich jego formach:
bilans obrotów kapitałami krótkoterminowymi, który obejmuje przepływy wszelkich pożyczek, kredytów czy też lokat kapitałowych o okresie amortyzacji do 1 roku.
Bilans obrotów kapitałami długoterminowymi, który obejmuje przepływy…
… oraz efekt ilościowy.
Efekt cenowy- ceny towarów eksportowanych maleją, ceny towarów importowanych rosną- efekt niekorzystny.
Efekt ilościowy- niższe ceny zagranicą mamy szanse więcej eksportować, towary importowane są droższe, mniejszy import.
Lk + Lz >2 Warunek Marszalla Lernera
Lz- jest to cenowa elastyczność popytu w kraju importera na nasze eksportowane produkty
Lk- jest to cenowa elastyczność popytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz