Cena wykonania

Rynki walutowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

wykonania zysk zostaje pomniejszony o poniesione straty, powyżej ceny wykonania to starta zysk strata...

Long put a short put

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1400

staje się opłacalne, gdy kurs akcji jest mniejszy od ceny wykonania opcji, przy czym im wyższy kurs...

Instrumenty pochodne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1435

wartościowych, waluty, towarów) w określonym terminie po z góry ustalonej cenie (cenie wykonania opcji). Ostatni...

Opcja - definicja i rodzaje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) W przyszłym terminie Po określonej z góry cenie zwanej ceną wykonania Określenie...

Opcje i instrumenty pochodne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 7399

ceną wykonania) w okresie do ustalonego terminu (zwanego terminem wygaśnięcia). Prawo to gwarantuje...

Instrumenty pochodne

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

rynkowa instrumentu bazowego jest wyższa niż cena wykonania kontraktu, strona zajmująca pozycję długą...

Opcje walutowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1855

się do kupna lub sprzedaży waluty od firmy po określonej cenie zwanej ceną wykonania lub ceną realizacji...

Instrumenty finansowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1582

się do kupna lub sprzedaży waluty od firmy po określonej cenie zwanej ceną wykonania lub ceną realizacji...

Kredyty i pożyczki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Anna Mercik
 • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

ustalonej różnicy pomiędzy ceną instrumentu podstawowego a ceną wykonania w ustalonym terminie. PRZYKŁAD 6...