Wykład - polityka handlowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - polityka handlowa - strona 1 Wykład - polityka handlowa - strona 2 Wykład - polityka handlowa - strona 3

Fragment notatki:

Polityka handlowa - całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na strukturę eksportu i importu danego kraju.
Cło - środek polityki handlowej, opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju. Importowe/eksportowe/tranzytowe. Kryterium celu: fiskalne, ochronne.
Sposób obliczania: ad valorem, specyficzne, mieszane.
Taryfa celna - klasyfikacja towarów i odpowiadających im stawek celnych.
Rodzaje stawek - konwencyjne, obniżone, preferencyjne, autonomiczne, ryczałtowe.
Fiskalny efekt cła - korzyści odniesione przez budżet państwa.
Redystrybucyjny efekt cła - korzyści odniesione przez krajowych producentów.
Straty puste - tracą klienci, nikt nie zyskuje.
Protekcyjny efekt cła - konsumenci tracą płacąc więcej, producenci nic nie zyskują.
Konsumpcyjny efekt cła - konsumenci nie kupują w ogóle.
Efekt terms of trade cła - możliwy jedynie w dużym kraju, jeżeli w tym samym okresie ceny towarów eksportowanych przez duży kraj nie ulegają zmianie, to spowodowany wprowadzeniem ceł spadek cen towarów importowanych prowadzi do poprawy relacji cen w eksporcie i imporcie danego kraju. Cło optymalne - pozwala na maksymalizację osiąganych korzyści przez wprowadzający go kraj. Średnia stawka celna - miara ogólnego stopnia protekcji rynku danego kraju.
Nieważona średnia stawka celna - średnia z sumy wszystkich stawek nakładanych w danym kraju na wszystkie rodzaje importowanych dóbr
Ważona średnia stawka celna - dzieląc wielkość wpływów z ceł uzyskiwanych w ciągu roku przez dany kraj przez wielkość wydatków na import Efektywna stopa protekcji - stopień protekcji zapewniony krajowym czynnikom produkcji przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł.
Nominalna stopa protekcji - cło na dany towar przez cenę światową danego towaru
Efektywna stopa protekcji - krajowa wartość dodana w warunkach wolnego handlu przez krajową wartość dodaną w warunkach istnienia ceł.
Bariery pozataryfowe
Bariery parataryfowe - stosowanie powoduje uruchomienie mechanizmu podobnego do ceł:
opłaty wyrównawcze
podatki nakładane na niektóre dobra
dodatkowe opłaty (np. czynności celne, administracyjne, depozyty importowe)
Środki mające charakter ograniczeń administracyjnych
ograniczenia ilościowe
dobrowolne ograniczenie eksportu
Inne bariery pozataryfowe


(…)

…), przewagi komparatywnej (Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, 1817, D. Ricardo)
Model Dornbuscha-Fischera-Samuelsona (1977) - wskazuje na współzależność poziomu płac i struktury obrotów handlowych w dwóch krajach biorących udział w wymianie międzynarodowej.
MacDougall weryfikował teorię Ricarda, o.
Narzędzia ekonomii neoklasycznej
krańcowa stopa substytucji
społeczna krzywa obojętności (Edgeworth…
… wyłącznie jednego czynnika produkcji przy niezmienionym poziomie drugiego prowadzi do wzrostu produkcji dobra zużywającego przede wszystkim czynnik, którego zasoby się powiększają oraz do zmniejszenia produkcji dobra, w wytwarzaniu którego potrzebny jest przede wszystkim czynnik produkcji, którego zasoby nie ulegają zmianie.
Tzw. paradoks Leontiefa - wbrew twierdzeniu Heckschera-Ohlina USA eksportują dobra…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz