Wykład - Ceny w handlu międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ceny w handlu międzynarodowym - strona 1 Wykład - Ceny w handlu międzynarodowym - strona 2 Wykład - Ceny w handlu międzynarodowym - strona 3

Fragment notatki:

Ceny w handlu międzynarodowym (popyt, podaż, terms of trade).
CENA ŚWIATOWA - wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów uczestniczących w wymianie międzynarodowej (­warunek konieczny)
KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ŚWIATOWYCH
masowy charakter wymiany międzynarodowej wykształca w warunkach działania mechanizmu konkurencji na rynku światowym długookresową tendencję do sprowadzania cen światowych towarów uczestniczących w tej wymianie do poziomu ich wartości międzynarodowej, tj. do realnych przeciętnych kosztów wytwarzania w świecie jako całości
analogicznie rodzi to tendencję do ustalania się jednolitych cen, oczywiście z uwzględnieniem różnic w kosztach transportu, na takie same towary biorące udział w wymianie międzynarodowej, lecz wytwarzane przez różne kraje
Czynniki określające relacje podaży, popytu i cen na rynków światowym (elastyczność popytu i podaży - Marshall)
D = (f) P [popyt to malejąca funkcja ceny]
S = (f) P [podaż to rosnąca funkcja ceny]
Zależność między D, S i P - rozmiary popytu zmieniają się w kierunku odwrotnym niż cena, a podaży w tym samym kierunku, co cena:
popyt w górę  cena w dół
popyt w dół  cena w górę
podaż w górę  cena w górę
podaż w dół  cena w dół P = f (-1) D
P = pi (-1) S
[cena jest funkcją popytu przy danej podaży i funkcją podaży przy danym popycie]
Cena w górę  popyt w górę, podaż stała
Cena w górę  podaż w górę, popyt stały
CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ZMIANY CEN NA RYNKU ŚWIATOWYM - TEORIA CEN
Elastyczność popytu w stosunku do zmiany cen
e d - współczynnikelastyczności cenowej popytu
D - popyt
P - cena
e d 1  elastyczność wysoka
e d 1  elastyczność wysoka
e S

(…)

…  elastyczność niska
e d = 1  elastyczność proporcjonalna
Elastyczność podaży w stosunku do zmiany cen
e s - współczynnik elastyczności cenowej podaży
S - podaż
P - cena
e S > 1  elastyczność wysoka
e S < 1  elastyczność niska
e S = 1  elastyczność proporcjonalna Popyt może się zmieniać w zależności od zmian jego ceny, ale także w zależności od zmian ceny dóbr substytucyjnych. W związku z tym obok prostej…
… bliskich substytutów
nawyki i przyzwyczajenia konsumentów
wrażliwość na elastyczne zmiany poziomu cen
polityka cenowa inwestorów, producentów i zagraniczna polityka ekonomiczna poszczególnych krajów
TERMS OF TRADE - warunki wymiany relacje wzajemne cen towarów przemysłowych i surowcowo-rolnych biorących udział w handlu międzyn. określane są powszechne w literaturze angielskiej terminem „terms of trade…
… indeksów cen eksportowych do indeksów cen importowych.
P ex1 - ceny eksportowe okresu badanego
P ex0 - ceny eksportowe okresu podstawowego P im1 - ceny importowe okresu badanego
P im0 - ceny importowe okresu podstawowego T > 1  ceny eksportowe są wyższe od importowych, terms of trade dla danego kraju są korzystne (kraj uzyska dodatni bilans handlowy w handlu międzyn.)
T < 1  ceny importowe są wyższe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz