Literatura angielska

Finanse behawioralne 4b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. przew. kwal. II Witosław Marek Czerwonka
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

uniwersyteckich najlepsze wyniki osiągała z literatury angielskiej i ochrony środowiska. Na podstawie...

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3360

r. Historię literatury angielskiej Hipolit Taine powiedział, że każde dzieło literackie...

Wiedza o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2912

literackich. Zasady te sformułował w XIX w. Hipolit Taine we wstępie do „Historii literatury angielskiej...

Romantyzm - twórcy, koncepcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1155

nawet w literaturze angielskiej, gdzie istnieje nazwa romantyzm. Łępicki „Świat rzeczywisty i świat książek” - nazwa...

Brzozowski - Młoda Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

, z polskim romantyzmem, 3. Skontrastował ją ze wzorcami literatury angielskiej i włoskiej; Romantyzmem...

Zakres ooś - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

OOS oraz wnioski, które w jego wyniku sformułowano (w literaturze ang. EIS, ES, wstępny – draft EIS...

Literatura powszechna - Wiliam Blake

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jacek Friedrich
 • Literatura powszechna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2443

. Sama literatura polska poznaje tą twórczość stosunkowo późno, zasięg oddziaływania literatury angielskiej w Polsce...