Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (współczesna)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (współczesna) - strona 1 Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (współczesna) - strona 2

Fragment notatki:

Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (współczesna), zaproponowana przez jednego z braci Schleglów:
KLASYCZNA - antyczna, nawiązująca do antyku, odnosi się też do klasycyzmu francuskiego XVIII w.
ROMANTYCZNA - współczesna, tradycja bliska romantykom (Goethe, Schiller, Cervantes, Szekspir ).
Neohellenizm - kierunek w literaturze i sztuce XVIII w. nawiązujący do literatury i sztuki starogreckiej. Wczesny romantyzm był zarazem kolejnym odrodzeniem antyku, zwłaszcza greckiego, które rozwijało się jako neohellenizm. Romantycy mają jednak inne spojrzenie na literaturę antyku niż epoka oświecenia. Romantycy przeciwstawiają Homera Wergiliuszowi. Romantycy wybierają Homera - archaiczna Grecja. Tradycja opierająca się o mit, gdzie traktowano go jako żywą wiarę. Nie wybierali Wergiliusza, bo on czerpał z Homera. Jego Eneida podobna była do Iliady i Odysei Homera, był więc wtórny. Neohellenizm prowadzi do apologii starożytnych czasów. Cała poezja północy jest wielką poezją twórczości Homera. Następuje moda na prymitywizm w literaturze i sztuce.
Dla Mickiewicza bycie Homerem swoich czasów to sięganie do pierwotności obrzędów, tradycji, tak jest w Grażynie , Dziadach (apologia archaicznych czasów).
Romantyzm - nazwa wyprowadzona od „romans” szczególne znaczenie książki, tekstu, dominacji przeżyć literackich, prymat literatury nad życiem, trwa tzw. literaturyzacja życia - życie kształtuje się na wzór literatury, życia bohatera literackiego, np. moda na żółte fraki, samobójstwa, jak w Cierpieniach młodego Wertera (romantyzacja zachowań), kult książki był powszechny w romantyzmie nawet w literaturze angielskiej, gdzie istnieje nazwa romantyzm.
Pytania do wykładu: Wymień trzy podstawowe kryteria romantyzmu.
Wymień różnice charakterystyczne I i II generację.
Wymień przedstawicieli I i II generacji.
Wyjaśnij pojęcie ROMANTYZM w czterech różnych ujęciach.
Nurt w literaturze, sztuce i kulturze, którego dominacja przypada w Europie na okres między rewolucją francuską a Wiosną Ludów. W Polsce umowną datę początkową (1822 r.) wyznacza wydanie pierwszej serii Poezji Mickiewicza, datą zamykającą jest wybuch powstania styczniowego w 1863 roku. Tym co przesądziło o kształcie polskiego romantyzm była utrata niepodległości, koniec legendy napoleońskiej i ostateczne przypieczętowanie nowego porządku europejskiego na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Te najważniejsze w dziejach nowożytnej świadomości Polaków wydarzenia zdecydowały o konieczności zdefiniowania na nowo pojęcia narodu i jednostki, społeczeństwa i państwa, a także przeznaczenia i funkcji kultury, przede wszystkim literatury.

(…)

… romantycznego, rozdartego pomiędzy osobistym szczęściem, a powinnościami patriotycznymi (Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie).
Mimo iż romantyzm zrywał z klasycznymi podziałami gatunkowymi, szybko wytworzył własne: balladę, powieść poetycką, dramat romantyczny.
Klęska powstania stała się momentem zwrotnym w rozwoju romantyzmu. Polska podzieliła się na "emigrację", skupioną przeważnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz