Zakres ooś - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres ooś - wykład - strona 1 Zakres ooś - wykład - strona 2 Zakres ooś - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SŁOWNIK WYBRANYCH POJĘĆ Z ZAKRESU OOS    Analiza porealizacyjna, ocena porealizacyjna  Są  to studia i badania  mające na celu porównanie charakteru i/lub wielkości  prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie OOS z  oddziaływaniami, które pojawiły się w rzeczywistości, po realizacji konkretnego  przedsięwzięcia  (EIA audit, auditing of impacts, audit of impacts) .    Wyniki tych badań mogą być pomocne przy:  - określaniu stopnia poprawności metod prognostycznych,  - trafności wyboru środków minimalizujących negatywne oddziaływania,  - weryfikacji stosowanych metod oceny,  - podejmowaniu wcześniej kroków przeciwdziałających nieprzewidzianych  zagrożeniom środowiska.    Analiza porealizacyjna zapobiega  powielaniu ewentualnych błędów oraz pozwala  na lepsze rozpoznanie interakcji zachodzących w środowisku przyrodniczym. W rezultacie  przyczynia się  do podnoszenia jakości procesu OOS. Kluczową rolę odgrywa tu  monitoring  implementacyjny i monitoring oddziaływań.  Monitoring w OOS  Są to pomiary i ewidencjonowanie cech i parametrów  o charakterze  przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym związanych z oddziaływaniami określonej  inwestycji.  W 1997 roku Malone określił, że  chodzi tu o kontrolę oddziaływań  kumulatywnych, kontrolę efektywności zastosowanych środków łagodzących,  sprawdzaniu, czy zasady zrównoważonego rozwoju są zintegrowane z procesem  OOS.  W 1995 roku Wood wydzielił dwa rodzaje monitoringu:  -  implementacyjny  – jego zadanie polega na kontroli realizacji inwestycji i  porównaniu prac konstrukcyjnych z ustaleniami zawartymi w wydanych  pozwoleniach (decyzjach) i zatwierdzonej dokumentacji projektowej  -  oddziaływań  - pomiar wielkości i intensywności oddziaływań, związanych z  realizacją i funkcjonowaniem inwestycji.  Metody OOS  Świadome i konsekwentnie  stosowane sposoby identyfikacji, wartościowania,  interpretacji i prezentacji (rzadziej prognozowania) potencjalnych oddziaływań na  środowisko  będących rezultatem planowanych działań (EIA methods, methodologies, analysis, rzadziej  EIA procedures). ( EIA – Environmental Impact Assessment – Ocena oddziaływania  inwestycji na środowisko).  Najbardziej znane grupy metod OOS  to:  ad hoc,  listy kontrolne,  macierze,  metody sieciowe,  metody nadkładkowe oraz metody adaptacyjne.  Ocena oddziaływania na środowisko (OOS)  Jest to  wieloetapowy proces ,  zintegrowany  z cyklem inwestycyjnym, polegający  na:  - określeniu potencjalnych, znaczących konsekwencji planowanych  przedsięwzięć dla środowiska przyrodniczego i kulturowego, zdrowia 

(…)

… w
wiarygodnym społecznie procesie decyzyjnym.
Środki łagodzące
Są to działania, środki, których stosowanie ma na celu uniknięcie lub minimalizację
potencjalnych oddziaływań.
Mogą polegać one na: wykluczeniu inwestycji z realizacji, podjęcie rekultywacji,
zastosowanie odpowiednich urządzeń lub rozwiązań technologicznych w celu zapobiegania
i kompensowania emisji zanieczyszczeń, strat przyrodniczych…

Są to działania, środki, których stosowanie ma na celu uniknięcie lub minimalizację
potencjalnych oddziaływań.
Mogą polegać one na: wykluczeniu inwestycji z realizacji, podjęcie rekultywacji,
zastosowanie odpowiednich urządzeń lub rozwiązań technologicznych w celu zapobiegania
i kompensowania emisji zanieczyszczeń, strat przyrodniczych lub społecznych.
System OOS
Jest to skoordynowany układ różnych elementów…

odpowiedniego organu (np. ROS w gminie)
- wewnętrzne (internal audit) podające ocenie różnego rodzaju praktyki
wewnętrzne badanej instytucji, przedsiębiorstwa w aspekcie ochrony
środowiska.
Przykładem są tu regulacje prawne Unii Europejskiej znane jako EMAS (Ecomanagement
and Audit Scheme) – Koncepcja Zarządzania i Auditu Środowiskowego,
zatwierdzone przez państwa członkowskie w 1993 roku, a obowiązujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz