Instrumenty w zarządzaniu środowiskiem - prezentacja - Zarządzanie środowiskowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty w zarządzaniu środowiskiem - prezentacja - Zarządzanie środowiskowe - strona 1 Instrumenty w zarządzaniu środowiskiem - prezentacja - Zarządzanie środowiskowe - strona 2 Instrumenty w zarządzaniu środowiskiem - prezentacja - Zarządzanie środowiskowe - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty w
zarządzaniu
Środowiskiem
EIA, LCA, ISO 14001
25.01.11
 WSPÓLNIE USTALMY PROGRAM
POSTĘPOWANIA,
od samej ideii do realizacji projektu
Nasz Program:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
EIA (environmental impact
assessment)
Ocena Oddziaływania na Środowisko
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
(postępowanie OOŚ). Postępowanie to wszczyna się
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko lub obszar Natura 2000
(źródło: Kulczycka, 2005)
EIA
 Listę przedsięwzięć „mogących znacząco
oddziaływać na środowisko” zawiera
"Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr
213 Poz. 1397)".

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/1397.htm
EIA
 W ramach postępowania może być wymagane
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko: dla części "dużych" przedsięwzięć
obligatoryjnie, dla innych - w drodze decyzji
administracyjnej. Postępowanie OOŚ kończy
wydane przez prowadzący je organ decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
LCA Life Cycle Assessment
 Ocena Cyklu Życia
ma na celu ocenę potencjalnych zagrożeń
środowiska. Istotą tej metody jest nastawienie nie
tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu
technologicznego, ale także oszacowanie i ocena
konsekwencji całego procesu dla środowiska
naturalnego.
LCA
 LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób
wywiera na środowisko podczas całego życia,
poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i
zmniejszenie obciążeń środowiska. Ocena wpływu
na środowisko może być prowadzona zarówno dla
wyrobu, jak i dla jego funkcji. LCA jest traktowana
jako „analiza od kołyski do grobu”
LCA
 Podstawowymi elementami LCA są:
1. zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń
wprowadzanych do środowiska, tj. Zużytych
materiałów i energii, oraz emisji i odpadów
wprowadzanych do środowiska,
2. ocena potencjalnych wpływów tych obciąże,
3. oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia
obciążeń.”
(źródło, Kulczycka, 2005)
ISO
 Normę tę opracowano w celu zdefiniowania reguł
delikatnej równowagi między zachowywaniem
rentowności i minimalizacją wpływu działalności
na środowisko naturalne. Organizacje stosujące
założenia tej normy mogą osiągnąć oba powyższe
cele.
Opracowanie i wdrażanie
ISO 14001
 identyfikacja zakresu oddziaływania firmy na
środowisko,
 analiza wymagań ustawowych i przepisów w tym
zakresie,
 opracowanie celów i zadań,
 opracowanie metod zarządzania środowiskowego,
 przypisanie odpowiedzialności,
 szkolenia podnoszące świadomość ekologiczną i
kompetencje,
Opracowanie i wdrażanie
ISO 14001 cd.
 udokumentowanie systemu,
 kontrola dokumentacji,
 kontrola operacyjna,
 zapobieganie awariom i opracowanie sposobów
likwidacji ich skutków,
 monitorowanie i pomiary,
 postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań i
prewencja,
 sprawdzenie postępowania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz