Ocena Oddziaływania na środowisko - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena Oddziaływania na środowisko - omówienie - strona 1 Ocena Oddziaływania na środowisko - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ocena Oddziaływania na Środowisko postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko (postępowanie OOŚ). Postępowanie to wszczyna się dla przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000
Listę przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” zawiera
"Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397)".
W ramach postępowania może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko: dla części "dużych" przedsięwzięć obligatoryjnie, dla innych w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie OOŚ kończy wydane przez prowadzący je
organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Podstawowymi elementami LCA są:
1. zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska, tj.
Zużytych materiałów i energii, oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska,
2. ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń,
3. oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.”
ISO Normę tę opracowano w celu zdefiniowania reguł delikatnej równowagi między
zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne.
Organizacje stosujące założenia tej normy mogą osiągnąć oba powyższe cele.
Opracowanie i wdrażanie ISO 14001

identyfikacja zakresu oddziaływania firmy na środowisko,
 analiza wymagań ustawowych i przepisów w tym zakresie,
 opracowanie celów i zadań,
 opracowanie metod zarządzania środowiskowego,
 przypisanie odpowiedzialności,
 szkolenia podnoszące świadomość ekologiczną i kompetencje
 udokumentowanie systemu,
 kontrola dokumentacji,
 kontrola operacyjna,
 zapobieganie awariom i opracowanie sposobów likwidacji ich skutków,
 monitorowanie i pomiary,
 postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań i prewencja,
 sprawdzenie postępowania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz