Geneza i rozwój terminologii oos - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i rozwój terminologii oos - wykład - strona 1 Geneza i rozwój terminologii oos - wykład - strona 2 Geneza i rozwój terminologii oos - wykład - strona 3

Fragment notatki:

GENEZA I ROZWÓJ TERMINOLOGII OOS      Pierwszą pracą zawierającą zagadnienia sformalizowanej oceny oddziaływania na  środowisko był artykuł M.S. Zakrzewskiego opublikowany w czasopiśmie „Człowiek i  Środowisko” w 1977 roku w USA. Autor zaprezentował w nim jedną z wielu metod OOS,  zwaną  macierzą Leopolda .  Określa się ją jako  macierz amerykańska , która opracowana  była na początku lat 70-tych.  Zakrzewski powołuje się na Ustawę o Narodowej Polityce Ekologicznej (NEPA) z  1970 roku stwierdzając, że organa Rządu Federalnego przed podjęciem decyzji mają  obowiązek przygotowania odpowiedniego raportu o wpływie projektowanej inwestycji na  środowisko. Raport ten określa się mianem  Environmental Impact Assessment (EIA)  i  przyporządkowuje się mu polską nazwę w brzmieniu –  Ocena Wpływu na Środowisko  (OWS).  Publikacja ta spowodowała szersze zainteresowanie problematyką OOS w Polsce w  następnych latach i znacząco wpłynęła na kształtowanie się modelu OOS w naszym kraju.   Metoda OWS  została rozwinięta  w Oddziale Katowickim Instytutu Kształtowania  Środowiska  na początku lat osiemdziesiątych. Instytut ten wspólnie  ze Światową  Organizacją Zdrowia (WHO) , dotyczący praktycznych zastosowań OOS na obszarze  Górnego Śląska i regionu legnicko – głogowskiego.  Wyniki prowadzonych prac przyczyniły się do opracowania rekomendacji sposobu  wprowadzenia formalnego systemu OOS w Polsce (1988 r.).  Metoda OWS jednak nie została nigdy wdrożona .  Ze studiów literaturowych wynika, że  podejmowano liczne próby wykonywania  analiz wpływu wielkich inwestycji, zarówno projektowanych jak też istniejących, na  środowisko.  Trudno jednak się zorientować, co konkretnie rozumiano pod pojęciem OWS w  owych czasach:  metodę, ekspertyzę a może wieloetapowy proces i procedury.  Pewne formy OOS zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w 1980  roku wraz z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska.  W 1989 roku termin opinia (OWS) został zastąpiony terminem ocena (OOS).  Zmianę tą należy wiązać z poczynionymi poprawkami językowymi w odpowiednich aktach  legislacyjnych w latach 1989-90 i konsekwentnym stosowaniem nowego nazewnictwa w  kolejnych przepisach prawnych.  W 1990 roku  wraz z Zarządzeniem Ministra wymagania objęły zarówno obiekty  istniejące jak również projektowane.  Przepisy prawne dotyczące OOS , które dotychczas ukazały się w Polsce,  nie  definiują używanych pojęć i terminów . Są wśród nich takie hasła jak:  - ocena oddziaływania na środowisko, 

(…)

… lub programu na środowisko przyrodnicze.
W Polsce kształtowanie koncepcji SOOS nawiązuje w pewnym sensie do
rozwoju OOS.
OOS początkowo traktowana była jako ekspertyza zaś dzisiaj rozumiana jest
nieco szerzej.
OOS przechodzi także tego typu przeobrażenia. Przykładowo, prognoza skutków
wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko jest
aktualnie specyficznym dokumentem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz