Ocena oddziaływania na środowisko

note /search

Ocena oddziaływania na środowisko - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1603

Zasady SZŚ:  jest integralną częścią całego systemu zarządzania organ., co oznacza powiązanie z  pozostałym systemami zarządzania, np. planowanie strategii operacyjnych.  Koncepcja SZŚ opiera się na:  ciągłe doskonalenie, zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ooś,  zapobieganie zanieczyszcze...

Ocena oddziaływania na środowisko - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1596

W  procesie identyfikacji aspektów  uwzględnia się zagadnienia: emisję zanieczyszczeń do  powietrza, emisje do gruntu, wytwarzanie odpadów, hałas i wibracje, wykorzystanie surowców i  zasobów naturalnych, odprowadzanie ścieków, wpr...

Ocena oddziaływania na środowisko - test

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2555

1 .Scooping dotyczy:planowanych przedsięwzięć  mogących znacząco oddział na środowisko, czyli  przedsięwzięcia I grupy  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, to:Dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym  przedsięwzięciu 3. Postanowienie w przedmiocie obowiązku przeprowadzania OOŚ w...

Zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2093

Zasady ochrony środowiska a OOŚ:  1. Zasada zrównoważonego rozwoju 2. Zasada prewencji  3. Zasada przezorności  4. Zasada zanieczyszczający płaci  5. Zasada kompleksowości OŚ  6. Zasada dostępu do informacji o środowisku  7. Zasada ekonomizacji  8. Zasada legalności  9. Zasada partycypacji public...

Referat z zanieczyszczeń środowiska

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5201

Dwutlenek siarki i związki pochodne Ilość dwutlenku siarki zużywana na skalę przemysłową przy produkcji kwasu siarkowego jest dużo mniejsza niż ilość SO2 powstającego ze źródeł antropogenicznych. Ditlenek siarki jest ciężkim gazem, więc ...

Recykling

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4620

RECYKLING Polskie ustawodawstwo jasno precyzuje, w odpowiednich ustawach, że powstawanie odpadów powinno być eliminowane w miarę możliwości lub ograniczane. Odpady, których powstaniu nie można było zapobiec, powinny być wykorzystywane w sposób bezpieczny dla środowiska lub unieszkodliwiane zgodne ...

Zasady polityki ekologicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zrównoważony rozwój- o taki rozwój społeczno- gospodarczy, który w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw jak i przyszłych obywateli- zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń- następuje proces integrowania ...

Macierz Leopolda - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5320

Macierz Leopolda Szacowany składnik  charakterystyki Symbol Znaczenie Znaczenie 5 4 3 2 1 ? duże umiarkowane małe nie istotne Prawdopodobieństwo D U M ? duże umiarkowane (średnie) małe nieznane Czas wystąpienia N O S L natychmiastowy opóźniony w średnim okresie czasu w długim okresie czasu Czas t...

Ocena oddziaływania na środowisko - wariantowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 140
Wyświetleń: 609

Wariant I – inwestora Lokalizacja: przecina liczne obszary chronione:  Puszczę Augustowską z Doliną Rospudy,  Biebrzański PN,  Puszczę Białą. Silna ingerencja w krajobraz i to na dużym obszarze. Poniżej krótki opis dlaczego obszary są tak cenne: Puszcza Biała  Gleby puszczy składają się z lichych...

Geneza i rozwój terminologii oos - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

GENEZA I ROZWÓJ TERMINOLOGII OOS      Pierwszą pracą zawierającą zagadnienia sformalizowanej oceny oddziaływania na  środowisko był artykuł M.S. Zakrzewskiego opublikowany w czasopiśmie „Człowiek i  Środowisko” w 1977 roku w USA. Autor zaprezentował w nim jedną z wielu metod OOS,  zwaną  macierzą L...