Ocena oddziaływania na środowisko - strona 2

OOŚ jako narzędzie ekorozwoju - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

OOS JAKO NARZĘDZIE EKOROZWOJU      Termin  ekorozwój,  będący połączeniem słów  ekologia i rozwój , odnosi się do rozwoju  społeczno-gospodarczego, w którym są uwzględniane kryteria ekologiczne. Oznacza to  osiągnięcie  harmonijnej współzależności  człowieka i przyrody a raczej  harmonii  społeczno...

Zakres ooś - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

SŁOWNIK WYBRANYCH POJĘĆ Z ZAKRESU OOS    Analiza porealizacyjna, ocena porealizacyjna  Są  to studia i badania  mające na celu porównanie charakteru i/lub wielkości  prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie OOS z  oddziaływaniami, które pojawiły się w rzeczywistości, po r...

Procedury w zależności od podmiotu postępowania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

in. takie zagadnienia jak: strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, planowanie przedsięwzięć, transgraniczność, strategiczna ocena oddziaływań na środowisko, prognoza oddziaływań na środowisko. ...

Systemy zarządzania środowiskiem

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Porusza m.in. takie tematy jak: system zarządzania środowiskiem, zapobieganie zanieczyszczeniom, polityka środowiskowa, aspekt środowiskowy, podstawy identyfikacji aspektów środowiska. ...

Zasady i procedury

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

in. takie zagadnienia jak: zasadę partycypacji publicznej, procedurę ooś, zasady procedury ooś, klasyfikację zagrożeń...