OOŚ jako narzędzie ekorozwoju - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OOŚ jako narzędzie ekorozwoju - wykład - strona 1 OOŚ jako narzędzie ekorozwoju - wykład - strona 2 OOŚ jako narzędzie ekorozwoju - wykład - strona 3

Fragment notatki:

OOS JAKO NARZĘDZIE EKOROZWOJU      Termin  ekorozwój,  będący połączeniem słów  ekologia i rozwój , odnosi się do rozwoju  społeczno-gospodarczego, w którym są uwzględniane kryteria ekologiczne. Oznacza to  osiągnięcie  harmonijnej współzależności  człowieka i przyrody a raczej  harmonii  społeczności z fizycznym środowiskiem.  Można też rozumieć to jako  relację nie destruktywną  w warunkach osiągania pewnych  celów gospodarczych drogą pewnych możliwości technologicznych.  W proponowanej polityce ekorozwoju Polski należy brać pod uwagę naturalne  warunki przyrodnicze w taki sposób, aby sprzyjały one życiu mieszkańców.  Cele ekorozwoju to takie działania  w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego, które  zapewniają:  - bezpieczne środowisko dla zdrowia ludzkiego  - równowagę ekologiczną w podstawowych ekosystemach  - niezbędne warunki odnowy biologicznych sił człowieka  - możliwości dalszego rozwoju gospodarczego.    Narzędziem  służącym realizacji tak rozumianych wymagań polityki  ekorozwoju  są  oceny oddziaływania źródeł emisji na środowisko  (OOS).  Istotą OOS  jest określenie wpływu na środowisko każdej inwestycji z  uwzględnieniem mierzalnych i niemierzalnych skutków środowiskowych.  Oceny te mają następnie służyć znalezieniu rozwiązań , które  minimalizują  konflikty społeczno – gospodarczo - przyrodnicze  powodowane istniejącą lub  projektowaną inwestycją.  Postępowanie w ramach OOS przebiega wg procedury, obejmującej  trzy zasadnicze  kroki metodyczne :  - identyfikację  - prognozę  - ocenę.  Etap identyfikacji  polega na wskazaniu możliwego wpływu inwestycji na otoczenie.  Jest to jedynie wstępna ocena  wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko. W ramach  identyfikacji  dokonuje się wyboru , jakiego rodzaju skutki powinny być uwzględnione w  ocenie. Bierze się pod uwagę  warunki środowiskowe miejsca lokalizacji.  Jest to konfrontacja tego co będzie oddziaływało,  z tym na co to oddziaływanie będzie skierowane.  W wyborze lokalizacji istotne są różne czynniki , które mogą naruszyć  poszczególne elementy środowiska. Można na tym etapie  spróbować wstępnie ocenić  natężenie oddziaływania .  Prognoza (II etap metody)  opiera się na znanych metodach prognostyczno –  modelowych. Opierają się one więc na  symulacji przebiegu skutku w środowisku .  Prognozowanie dotyczy  ustalonego parametru lub parametrów wskaźnikowych  jakości rozważanego elementu.  Jakość zastosowanej metody prognozowania  zależy w dużej mierze od jakości 

(…)

… środowiskowych i zdrowotnych realizacji
określonej polityki danego kraju np. określona polityka rolna może wywołać
poważne skutki ekologiczne zarówno pozytywne jak i bardzo negatywne
- dla planowania oznacza poszukiwanie głównych czynników środowiskowych
mających wpływ na gospodarkę przestrzenną np. jakość gruntów rolnych,
eksploatacja zasobów, a uzyskane informacje mogą być pomocne w
identyfikacji obszarów…
… środowiskowych i zdrowotnych realizacji
określonej polityki danego kraju np. określona polityka rolna może wywołać
poważne skutki ekologiczne zarówno pozytywne jak i bardzo negatywne
- dla planowania oznacza poszukiwanie głównych czynników środowiskowych
mających wpływ na gospodarkę przestrzenną np. jakość gruntów rolnych,
eksploatacja zasobów, a uzyskane informacje mogą być pomocne w
identyfikacji obszarów…
… wyczuwalności węchowej
- indywidualnej tolerancji na określony rodzaj zapachu.
oceny oddziaływania zapachu na otoczenie.
Wprowadzanie w obliczeniach modelowych rozprzestrzeniania poprawki
uwzględniającej adaptację węchową człowieka oraz efekty wzajemnego oddziaływania
kilku substancji odoroczynnych (efekt maskowania, synergizmu, wzajemnej neutralizacji)
jest trudne.
Wyrazem wzrostu aktywności społeczeństw…
… wyczuwalności węchowej
- indywidualnej tolerancji na określony rodzaj zapachu.
oceny oddziaływania zapachu na otoczenie.
Wprowadzanie w obliczeniach modelowych rozprzestrzeniania poprawki
uwzględniającej adaptację węchową człowieka oraz efekty wzajemnego oddziaływania
kilku substancji odoroczynnych (efekt maskowania, synergizmu, wzajemnej neutralizacji)
jest trudne.
Wyrazem wzrostu aktywności społeczeństw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz