Technologie czystszej produkcji jako narzędzie ochrony środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie czystszej produkcji jako narzędzie ochrony środowiska - strona 1 Technologie czystszej produkcji jako narzędzie ochrony środowiska - strona 2 Technologie czystszej produkcji jako narzędzie ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1      Realizowane  w  rożnych  warunkach  i  w  oparciu  o  rożne  strategie  ochrony  środowiska  TECHNOLOGIE CZYSTSZEJ PRODUKCJI   egzamin  Paliwa i energia XXIw. Bytnar, Jodłowski,  AGH    TECHNOLOGIE  CZYSTRZEJ  PRODUKCJI  JAKO  NARZĘDZIE  OCHRONY  ŚRODOWISKA  Pojęcie  to  dotyczy  generalnie  działań  związanych  z  ograniczeniem  negatywnego  wpływu  procesów  wytwarzania  i  wytwarzanych  wyrobów  na  środowisko  czyli  inaczej  pojecie  to  dotyczy  działań związanych z bezpośrednim oddziaływaniem sektora produkcji a także i usług na środowisko.  Pojęcie to  obejmuje  wszystkie  realizowane  procesy  i  procedury  ochrony  środowiska  mające  na  celu  redukcję  zanieczyszczeń  u  źródła.  Inaczej  są  to  działania  związane  z  przewidywaniem  skutków oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom.  TCP są w zasadzie pojęciem umownym, sugerującym docelowy kierunek działań dotyczących  czystej produkcji czyli produkcji bezodpadowej, który przy obecnym stanie techniki i technologii nie  zawsze jest możliwy.    Związki działalności gospodarczej ze środowiskiem  występują w 3 obszarach:  1.  Obszar zarządzania strategicznego  2.  Sfera produkcji i usług  3.  Sfera konsumpcji  Dlatego tez działania związane z wdrażaniem czystszych technologii muszą być rozpatrywane  w  3  aspektach  i  muszą  dotyczyć  uwarunkowań  strategicznych  a  więc  organizacyjno-prawnych,  realizacji  procesów  produkcyjnych  a  także  muszą  dotyczyć  jakości  ekologicznej  wytwarzanych  wyrobów.    DZIAŁANIA  NA  RZECZ  ZMNIEJSZENIA  UCIĄŻLIWOŚCI  PROCESÓW  WYTWAZRZANIA DLA ŚRODOWISKA  1 Działania strategiczne  - opracowanie  i stosowanie zasad ekologicznych państwa  - skuteczne egzekwowanie prawa ochrony środowiska  -  rozwój  badań  i  monitoringu  ekologicznego  (systematyczne  pomiary  zanieczyszczeń).  7  program  badań:  program  ramowy  UE  rozwoju  technologicznego  i  demonstracji  na  lata  2007-2013  –  wysoki  budżet 54 mld euro  -  wprowadzenie  skutecznego  systemu  ekonomicznego  w  ochronie  środowiska  (systemy  opłat  i  kar,  systemy  wsparcia  finansowego  dla  działań  proekologicznych  w  tym  dopłaty,  upusty  podatkowe,  preferencyjne kredyty)  - opracowanie kompleksowych programów ochrony środowiska  - opracowanie planów gospodarki odpadami  -  wdrożenie  systemu  rzeczowej  informacji  społeczeństwa  o  działaniach  w  zakresie  ochrony  środowiska  2. Działania w sferze produkcji  - wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach 

(…)

… i przyszłych pokoleń. Układem celowym tego procesu przemian jest lad
zintegrowany czyli inaczej realizacja spójnej wizji lądów:
- środowiskowego
-Przestrzennego
-społecznego
-Ekonomicznego
-polityczno instytucjonalnego
Podstawę kształtowania lądu zintegrowanego tworzy system celów strategicznych
określonych w 4 przenikających się nawzajem politykach: ekologicznej, przestrzennej, społecznej i
ekonomicznej…
… Ekologiczna Państwa 1991
- II PEP 200
Polityka ekologiczna na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010
- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (2008)
Instytucji i organizacje działające na rzecz strategii ekorozwoju
- Departament Polityki Ekologicznej MŚ
- Rada ds. ZR
Instytut na rz Ekorozwoju, jednostka pozarządowa, prowadzi szeroką akcję propagandową i
wydawniczą
- Polski Klub Ekologiczny, siedziba główna w Warszawie, realizacja projektów wdrażania
strategii ekorozwoju w Polsce
- Rady Ekologiczne
STRUKTURA AGENDY 21 (krajowej, regionalnej i lokalnej)
1. Międzysektorowe lobby społeczne na rzecz wprowadzenia ekorozwoju
2. System informacji o zasobach (w tym inwentaryzacja przyrodnicza)
3. Program ekorozwoju

Polityka ekologiczna/ Strategia…
… zanieczyszczeń pyłowo- gazowych
- wzrost efektywności energetycznej procesów wytwarzania
- zmiana struktury (składu) wyrobów na korzystniejsze, przyjazne środowisku
- wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku
- wykorzystanie opakowań z tworzyw biodegradowalnych
- wprowadzenie technologii mało- i bezodpadowych (czystszych technologii)
- pełne wykorzystanie produktów ubocznych
- segregacja, odzysk…

naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, wzmacnianie roli głównych
grup społecznych i organizacji, możliwości realizacyjne
- Deklaracja w sprawie środowiska i rozwoju (tzw. deklaracja z Rio)
- Ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu
- konwencja w sprawie zachowania różnorodności biologicznej
- deklaracja w sprawie lasów
PEOCES WDRAŻANIA STRATEGII EKOROZWOJU W POLSCE
Przebiega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz