Technologie czystszej produkcji

note /search

Technologie czystszej produkcji jako narzędzie ochrony środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1638

WYKŁAD 1      Realizowane  w  rożnych  warunkach  i  w  oparciu  o  rożne  strategie  ochrony  środowiska  TECHNOLOGIE CZYSTSZEJ PRODUKCJI   egzamin  Paliwa i energia XXIw. Bytnar, Jodłowski,  AGH    TECHNOLOGIE  CZYSTRZEJ  PRODUKCJI  JAKO  NARZĘDZIE  OCHRONY  ŚRODOWISKA  Pojęcie  to  dotyczy  ge...

Technologie czystszej produkcji i gospodarka odpadami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1631

Technologie Czystszej Produkcji i gospodarka odpadami    1.  Możliwości likwidacji zanieczyszczeń u źródła w ramach strategii CP  Strategia  CP  będąc  proaktywną  strategią  Ochrony  Środowiska  kładzie  nacisk  na  ograniczenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń u źródła. Działania takie są zgo...

Proekologiczne strategie unijne w zakresie czystszych technologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

PROEJKOLOGICZNE STRATEGIE UNIJNE W ZAKRESIE CZYSTYCH TECHNOLOGII  1.  POLIYKA EKOLOGICZNA UE  Podstawą  kształtowania  polityki  ekologicznej  UE  w  ostatnich  latach  były  dokumenty  pierwszego szczytu ziemi w Rio de Janerio 1992.   Ważne dokumenty:  TRAKTAT  MAASTRICHT  (traktat  UE  1992)  p...

Realizacja unijnej strategii technologii środowiskowych w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Wykład 5    REALIZACJA UNIJNEJ STRATEGII TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE    W  ciągu  ostatnich  lat  w  związku  z  postępującym  proc.  globalizacji  oraz  rozwojem  cywilizacyjnym  i  technicznym,  nastąpił  znaczny  wzrost  produkcji  i  konsumpcji  szerokiej  gamy  wyrobów, co z kolei sp...

Wykorzystanie technologii czystszej produkcji w energetyce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII CZYSTSZEJ PRODUKCJI W ENERGETYCE  (29.03.2011)  Wiek XXI ma szansę stać się erą ekologizacji energetyki, ponieważ świadczą o tym wszystkie  podejmowane  działania  w  gospodarce  narodowej  i  UE.  Ekologizacja  energetyki  wymaga  zmiany  modelu  produkcji  energii  i  ...

Techniki wykorzystujące paliwa uzyskane w procesach przetwórstwa węgla...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253

WYKŁAD   TECHNIKI  WYKORZYSTUJĄCE  PALIWA  UZYSKANE  W  PROCESACH  PRZETWÓRSTWA WĘGLA  Do najczęściej stosowanych technik przetwórstwa węgla na inne paliwa użytkowe należy zaliczyć:    Proces zgazowania węgla, oraz    Proces uwodornienia węgla.  Celem  procesu  zgazowania  węgla  jest  wytworze...

Gospodarka odpadami przemysłowymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

WYKŁAD   GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI  Cechą  charakterystyczną  odpadów  przemysłowych  jest  to  że  powstają  one  masowo,  w  dużych  ilościach,  w  związku  z  tym  na  dużą  skalę  zagrażają  środowisku  naturalnemu.  Poprzez  kontakt  z  otoczeniem( wodom powierzchniowym, glebowym itp...

Technologie unieszkodliwiania odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

        TECHNOLOGIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  -biologicznej obróbki odpadów  Termicznej destrukcji  Bezpieczne odo składowania odpadów na wysypiskach    Celem  procesu  unieszkodliwiania  odpadów jest  ich  przetworzenie  do  takiej  formy  lub  postaci  która  nie  zagrażałaby  zdrowiu  ludzi  ...

Strategia czystszej produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1722

Wykład 2    STRATEGIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI     Strategia czystszej produkcji  – jest ogólnoświatową strategia proekologiczną, która poprzez  programy czystszej produkcji realizuje strategie (cele) ekorozwoju na poziomie przedsiębiorstw.    Zakres pojęciowy dot, czystszej produkcji :  - pojęcie czy...