Technologie czystszej produkcji i gospodarka odpadami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie czystszej produkcji i gospodarka odpadami - strona 1 Technologie czystszej produkcji i gospodarka odpadami - strona 2 Technologie czystszej produkcji i gospodarka odpadami - strona 3

Fragment notatki:


Technologie Czystszej Produkcji i gospodarka odpadami    1.  Możliwości likwidacji zanieczyszczeń u źródła w ramach strategii CP  Strategia  CP  będąc  proaktywną  strategią  Ochrony  Środowiska  kładzie  nacisk  na  ograniczenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń u źródła. Działania takie są zgodne z zasadami  ekorozwoju  w  tym  głownie  z  zasadą  prewencji  będącą  głównym  instrumentem  zapobiegania  zanieczyszczeniom  środowiska.  Działania  takie  są  również  zgodne  z  zasadą  likwidacji  zanieczyszczeń u źródła będąca podstawową zasadą strategii CP. Celem tej likwidacji u źródła jest  zapobieganie powstawaniu odpadów technologicznych i ich emisji do środowiska a także ochrona  zasobów naturalnych. Ten sposób eliminacji zanieczyszczeń preferowany w strategii CP pozwala  ograniczyć:    Zużycie surowców  naturalnych,    Zużycie energii    Zużycie wody    Ilość wytwarzanych odpadów technologicznych w tym odpadów niebezpiecznych    Możliwość wystąpienia zagrożeń związanych z przypadkową emisją zanieczyszczeń    Wielkość strat materiałowo energetycznych  Zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła   zakłada,  że  przy  wyborze  środków  zapobiegawczych  i  sposobów  likwidacji  skutków  preferencje  powinny  być  oddawane  wyżej  usytuowanym  działaniom  w  następującym  łańcuchu  hierarchicznym:  I.  Zapobieganie  powstawania  zanieczyszczeń  czyli  działania  na  rzecz  przebudowy  systemów  wytwarzania i konsumpcji w kierunku zmniejszenia presji na środowisko  II.  Odzysk (recykling) czyli zamykanie obiegu surowców  materiałów   III.  Oczyszczanie  lub  unieszkodliwianie  zanieczyszczeń  (ścieków,  gazów  odlotowych,  odpadów  stałych)  IV.  Końcowa  utylizacja  pozostałości  procesów  odzysku,  oczyszczania  lub  unieszkodliwiania  zanieczyszczeń    2.  Techniki likwidacji zanieczyszczeń u źródła  Obejmują I i II kierunek działań (patrz wyżej). Należą do nich:    Zapobieganie powstawania zanieczyszczeń na drodze przemian w strukturze produkcji    Recykling  (przemysłowe  wtórne  wykorzystanie  wytworzonych  odpadów  czyli  włączenie  strumieni odpadów do wtórnego obiegu strumieni surowców)   Zapobieganie  powstawania  zanieczyszczeń  to  działania  na  rzecz  przebudowy  struktury  systemów  wytwarzania  i  konsumpcji  w  kierunku  zmniejszenia  presji  na  środowisko.  Technologiczne możliwości zapobiegania zanieczyszczeń występują na kilku poziomach:    Na  poziomie  surowców  przez  kontrolę  surowców  i  oszczędne  ich  stosowanie  w  cyklu 

(…)

…, Kanadyjski OS zapobiegania
zanieczyszczeń, OS CP Azji i Pacyfiku, OS CP Ameryki Łacińskiej
- Europejski Okrągły Stół jest.. podobnie jak UNEP jest organizatorem konferencji
ogólnoeuropejskich z siedzibą w Szwecji.


Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO
Światowe Centrum Ochrony Środowiska WEC
Realizuje program minimalizacji odpadów
Agencja Stanów Zjednoczonych ds…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz