Strategia czystszej produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia czystszej produkcji - strona 1 Strategia czystszej produkcji - strona 2 Strategia czystszej produkcji - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 2    STRATEGIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI     Strategia czystszej produkcji  – jest ogólnoświatową strategia proekologiczną, która poprzez  programy czystszej produkcji realizuje strategie (cele) ekorozwoju na poziomie przedsiębiorstw.    Zakres pojęciowy dot, czystszej produkcji :  - pojęcie czystsza prod. dot. bezpośrednio działań związanych z ograniczeniem negatywnego  wpływu procesów wytwarzania i produkowanych wyrobów na środowisko naturalne.    W  literaturze  przedmiotu  można  znaleźć  różne  określenia  dot  ograniczenia  negatywnego  wpływu procesów wytwarzania na środowisko:    czystsza prod.,    produkcja zrównoważona,    prod. zintegrowana,    prod. ekologiczna,    czystsze wytwarzanie,    ekoskuteczność,    ekowydajność,    zapobieganie zanieczyszczeniu,    minimalizacja odpadów,    technologie czystszej produkcji,    czystsze technologie,    czyste technologie,    ekotechnologie,    technologie bezpieczne dla środowiska,    technologie mało- i bezodpadowe.  Wspólna  cecha  wymienionych  działań:  zapobieganie  powstawaniu  zanieczyszczeń  oraz  zahamowanie degradacji i poprawa jakości środowiska.    Rozwój idei czystszej produkcji w świecie.    1976 – seminarium w Paryżu, ONZ – koncepcja technologii mało- i bezodpadowych    1979 – konferencja ekspertów rządów krajów europejskich w Genewie, pod auspicjami UNEP  zorganizowana przez Eur. Komisję Gospodarczą ONZ – deklaracja genewska w sprawie  technologii mało- i bezodpadowych oraz utylizacji i recyklingu odpadów    1987 – raport „Nasza wspólna przyszłość” WCED – zasady strategii zrównoważonego  rozwoju (ekorozwoju)    1989 – Centrum Programowania Działalności „Przemysł i środ.” działające w strukturze  UNEP, ogłosiło w Paryżu Program Czystszej Produkcji  ! w oparciu o ten program jest wdrażana strategia czystszej produkcji    1992 – Konferencja ONZ „Środowisko i Rozwój” UNCED w Rio de Janeiro – Agenda 21  wdrażanie zasad i celów ekorozwoju    1994 – raport Organizacji Współpracy Gosp. i Rozwoju „Ocena inicjatyw minimalizacji  odpadów w przemyśle na terenie Europy Środkowo-Wschodniej”    1998 – Międzynarod. Deklaracja Czystszej Prod. ogłoszona przez UNEP w Phoenix Park  (Korea PD) będąca dobrowolnym, publicznym zobowiązaniem do realizacji zasad Czystszej  Produkcji. Wg aktualnych danych deklarację podpisały rządy 54 państw, Polska w 1999 r.  Ponad 2000 przedsiębiorstw i organizacji podpisało tą deklarację, min. BMW, Skoda, itp. W  Polsce jest to ok. 300 przedsiębiorstw i organizacji. 

(…)

… czystszej produkcji:
 Czystsza produkcja jest strategią proekologiczną o zasięgu globalnym, będącą istotnym
elementem strategii ekorozwoju. Określa ona zespół działań niezbędnych do osiągnięcia
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Podstawową cechą jest ekowydajność, rozumiana jako
zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na jednostkę
wytworzonego produktu.
 UNIP…
…;
 wtórne wykorzystanie odpadów przemysłowych, nieprzetworzonych surowców i materiałów, w
ramach recyklingu zamkniętego;
 zamykanie cykli materiałowych, obejmujących pełny cykl życia wyrobów (projektowanie,
produkcja, dystrybucja, eksploatacja, wtórne wykorzystanie materiałów poużytkowych);
 realizacja programów edukacyjnych zmierzających do wzrostu wiadomości ekologicznej
społeczeństwa.

Cele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz