Techniki wykorzystujące paliwa uzyskane w procesach przetwórstwa węgla

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki wykorzystujące paliwa uzyskane w procesach przetwórstwa węgla - strona 1 Techniki wykorzystujące paliwa uzyskane w procesach przetwórstwa węgla - strona 2 Techniki wykorzystujące paliwa uzyskane w procesach przetwórstwa węgla - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD   TECHNIKI  WYKORZYSTUJĄCE  PALIWA  UZYSKANE  W  PROCESACH  PRZETWÓRSTWA WĘGLA  Do najczęściej stosowanych technik przetwórstwa węgla na inne paliwa użytkowe należy zaliczyć:    Proces zgazowania węgla, oraz    Proces uwodornienia węgla.  Celem  procesu  zgazowania  węgla  jest  wytworzenie  sztucznych  paliw  gazowych,  które  mogą  być  wykorzystywane  do  celów  energetycznych.  Natomiast  celem  procesu  uwodornienia  węgla  jest  wytworzenie sztucznych paliw płynnych.     Proces  zgazowania  węgla-  polega  na  niezupełnym  spalaniu  węgli  przy  użyciu  czynników  zgazowujących (utleniających) takich jak powietrze, tlen czy para wodna.     Rys.Energetyczne wykorzystanie produktów zgazowania węgla:  Węgiel--(O2+H2O)zgazowanie węgla--(SGS)oczyszczanie SGS--(oczyszczony SGS)  spalanie  GS--(gazy  spalinowe)wytwornica  pary  --(para  wodna)turbina  parowa  generator  (Energia  elektryczna)    SGS-  surowy  Gaz  Syntezowy,  wykorzystywany  w  syntezie  organicznej  wielu  związków,  wysokokaloryczne paliwo  Obecnie obie technologie są silnie rozwijane- w Zabrzu powstało  Centrum Czystszych Technologii  Węglowych  pracujące nad technologią zgazowania węgla. Uczestniczą w nim dwie instytucje – inst.  Przeróbki(?) węgla w Zabrzu oraz GIG w Katowicach.  Centrum  Cz.  T.  W.  zajmuje  się  zgazowaniem  naziemnym  (w  instalacjach  na  powierzchni  ziemi),  natomiast GIG zajmuje się problemem zgazowania ziemnego w pokładach węgla.   Proces  zgazowania  może  być  wykorzystywany  również  do  produkcji  syntetycznego  gazu  ziemnego  SNG.  Proces  Koppersa-Totzeka  służy  do  produkcji  SNG.  Surowce  podstawowe-  CO  i  H .  Węgiel  2 zamieniany  jest  w  reakcji  w  wysokiej  temperaturze  z  tlenem  oraz  parą  wodną.  Surowy  gaz  jest  następnie  oczyszczany  z  pyłu  i  smoły.  Następnie  w  reakcji  katalitycznej  jest  on  zamieniany  na  syntetyczny  gaz  ziemny.  Może  on  często  zastępować  gaz  złóż  naturalnych.  Otrzymuje  się  gaz  zawierający 30% wodoru i 50-60% tlenku węgla.     Proces  upłynniania  paliw  (uwodornienie)  polega  na  działaniu  na  rozdrobniony  węgiel  gazowym  wodorem.  Proces  przebiega  w  temperaturze  ok  500  st.  C.,  ciśnienie  ok.  200  at.  Jest  to  proces  katalityczny- katalizatory kobaltowo-manganowe Co-Ma    Paliwo stałe—(+H2)Olej ciężki—(+H2)Olej lekki—(+H2)benzyna syntetyczna  Na każdym z tych etapów przebiegają takie procesy chemiczne, jak:     Hydrogenizacja- przyłączanie cząsteczek wodoru do nienasyconych wiązań węglowodorów, 

(…)

… roku)
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w
sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (dyrektywa CCS)
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009)
 Założenia do zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze (projekt przyjęty przez Radę
Ministrów 15 marca 2011 r.)
W myśl tych założeń realizacja procesów CCS będzie wymagała otrzymania koncesji…
…%
o udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym ma sięgnąć 20%
o a emisja CO2 ma zostać ograniczona o 20% ( w stosunku do emisji z 2005 roku)
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w
sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (dyrektywa CCS)
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009)
 Założenia do zmiany ustawy Prawo geologiczne…
… które zachodzą w falowniku i reformerze – gdy
wytwarzanie w układzie samej energii elektrycznej… a w układzie skojarzonym 90%.
Rodzaje ogniw paliwowych i możliwości ich wykorzystania
Ogniwa alkaliczne – roztwór KOH – temp pracy 60 -90 st, zastosowanie: transport
Ogniwa polimerowe – membrana polimerowa – temp pracy 50 – 80 st, transport,
energetyka
Ogniwa z kwasem fosforowym – kwas fosforowy o dużym stężeniu…
…, które musza być wykorzystywane wtedy
jeśli ogniwo paliwowe nie jest zasilane czystym wodorem tylko wykorzystywane są inne
paliwa pierwotne, które tego wodory dostarczają. Reformer powoduje rozkład paliw
pierwotnych które dostarcza gazowego wodoru do przestrzeni anodowej w ogniwach.
Paliwa pierwotne: gaz ziemny, ciekły propan, gaz syntezowy, amoniak, destylaty ropy
naftowej, biomasa, biogaz, biometanol…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz