Polityka energetyczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka energetyczna-opracowanie - strona 1 Polityka energetyczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

1. Założenia polityki energetycznej do roku 2020 (potocznie zwane 3x20):
*UE:-poprawa efektywności energetycznej o 20%, poprzez zmniejszenie zużycia energii o 20%;
-zwiększenie udziałów biopaliw w paliwach transportowych o 10%;
-zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całego zużycia energii;
-ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do 1990r.) i gdyby udało się porozumieć jeszcze z innymi krajami to można by to ograniczenie emisji podnieść do 30% :
~kraje rozwinięte- ograniczenie emisji w porównywalnym stopniu;
~kraje bardziej zaawansowane gospodarczo (rozwijające się) -ograniczenie emisji proporcjonalnie do ich możliwości oraz do odpowiedzialności za zmiany klimatyczne.
*PL (nieco łagodniejsze):
-zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko (odpylanie 99,9%, odsiarczanie 95%, tlenki azotu-SCR,katalityczne-nawet do 90%) jeżeli są pieniądze można wszystko;
-poprawa skuteczności energetycznej;-rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;-rozwój wykorzystania źródeł energii jądrowej przez wprowadzenie energetyki jądrowej;
-zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii i paliw.
2. Znajomość systemu tworzenia standardów emisyjnych w obszarze emisyjnym LCP:
- Rodzaj paliwa:*paliwa ciekłe;*paliwa gazowe;*koks;* węgiel kamienny;* węgiel brunatny;* układy wielopaliwowe;*biomasa;*paliwo klasyczne + odpady. -„wiek źródła”:
a)Źródła,które już istnieją (pozwolenie na budowę lub odpowiednik tego pozwolenia wydano przed 1.07.1987 r.:
* oddane do użytku przed 29.03.1990 r.;
* oddane do użytku po 28.03.1990 r..
b) nowe źródła (pozwolenie na budowę złożono przed dniem 27.11.2002 r., a źródła zostały oddane do użytku nie później niż do dnia 27.11.2003 r. c)nowe źródła (pozwolenie na budowę złożone po 26.11.2002 r. lub które zostały oddane do użytku po 27.11.2003 r., oraz istotnie zmienione źródła po 27.11.2003 r.
-Rodzaj źródła:
* instalacje spalania paliw (współspalane są odpady);*kocioł; *spalarnia odpadów (także: substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny, HCl, HF, CO, metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal, dioksyny i furany);*turbina gazowa;
- Nominalna moc cieplna- ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu (granice przedziałów: 5,50, 100, (225) 300, 500 MW) 3.IPPC:-system prawny:
*nakaz monitorowania i kontroli procesów technologicznych oraz emisji przez prowadzącego instalację;
*zakaz użytkowania typu IPPC bez ważnego pozwolenia zintegrowanego lub z naruszeniem jego warunków; *obowiązek stosowania BAT, a w szczególności praca instalacji typu IPPC, gdzie nie może przekroczyć granicznych wielkości emisyjnych;


(…)

… użytkowego w kogeneracji, która zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10 % .PES ≥ 10 %. w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.
*Certyfikaty żółte (wcześniej niebieskie) - świadectwa wytworzenia energii elektrycznej (poniżej 1MW) lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji(opalane gazem), która zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji.PES > 0;
*Certyfikaty fioletowe - świadectwa pochodzenia energii ze źródeł wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz;
*Certyfikaty pomarańczowe - energia ze źródeł zaopatrzonych w instalacje wychwytywania i zatłaczania dwutlenku węgla (CCS - Carbon Capture…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz