Energetyka a środowisko

note /search

Świadectwa pochodzenia energii- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

7. ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII 7.01. Czym jest świadectwo pochodzenia energii 7.02. System obrotu świadectwami pochodzenia energii (certyfikatami) 7.03. Rodzaje świadectw pochodzenia energii 7.04. Ceny świadectw pochodzenia energii i opłaty zastępcze 7.05. Świadectwa pochodzenia energii - p...

Dyrektywa IPPC- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

5. DYREKTYWA IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 5.01. Nakazy sformułowane w dyrektywie IPPC 5.02. IPPC – pozwolenie zintegrowane, BAT (Best Available Techniques -najlepsza dostępna technika 5.03. System prawny IPPC 5.04. In...

Dyrektywa klimatyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

6. DYREKTYWA KLIMATYCZNA 6.01. Protokół z Kioto 6.02. Gazy cieplarniane 6.03. Obszary redukcji CO2 w perspektywie 2050 roku 6.04. Dyrektywa klimatyczna – akty prawne w Polsce 6.05. System handlu uprawnieniami do emisji – podstawowe p...

Dyrektywa LCP- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365

4. DYREKTYWA LCP 4.01. Zakres dyrektywy LCP 4.02. Roczne ładunki emisji dwutlenku siarki – jako przykład zróŜnicowania limitów dla krajów członkowskich „starej Unii” 4.03. Roczne ładunki emisji dwutlenku siarki – jako przykład zróŜnic...

Dyrektywy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Prawo ochrony środowiska: Ustawa prawo ochrony środowiska - jako nadrzędny akt prawny, konstrukcja ustawy (tytuły i działy). Ogólne zasady korzystania ze środowiska. Standardy imisyjne i emisyjne oraz kontrola emisji. Gospodarcze k...

Efektywność energetyczna- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

8. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 8.01. Energochłonność – Polska a UE 8.02. Sprawność konwersji energii chemicznej paliw 8.03. Relacje pomiędzy ceną energii elektrycznej a...

Energetyka - konspekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1470

Energetyka - diagnoza dla świata: Produkt krajowy brutto a zuŜycie energii elektrycznej. Globalne rezerwy surowców energetycznych (stan na rok 2005 wg WEC) i prognoza zuŜycia na rok 2100. Struktura globalnego zuŜycia energii pierwotnej-dy...

Polityka energetyczna- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

2. POLITYKA ENERGETYCZNA 2.01. Polityka energetyczna dla Unii Europejskiej - ogólne załoŜenia 2.02. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych – ropa naftowa i gaz ziemny (2000 r. wg World Energy Council) a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 2.03. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych – węg...

Prawo ochrony środowiska- spis

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

3. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 3.01. Ustawa prawo ochrony środowiska – jako nadrzędny akt prawny 3.02. Ustawa prawo ochrony środowiska – konstrukcja ustawy (tytuły i działy) 3.03. Ogólne zasady korzystania ze środowiska 3.04. Sta...

Polityka energetyczna Unii Europejskiej-opracowanie - Gaz cieplarniany

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Polityka energetyczna Unii Europejskiej - cele na rok 2020 1.Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, z możliwością podwyższenia tej wartości do 30% w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego: - kraje rozwinięte - zmniejszenie emisji w porównywalnym stopni...