Prawo ochrony środowiska- spis

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo ochrony środowiska- spis - strona 1 Prawo ochrony środowiska- spis - strona 2 Prawo ochrony środowiska- spis - strona 3

Fragment notatki:

3. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
3.01. Ustawa prawo ochrony środowiska – jako nadrzędny akt prawny
3.02. Ustawa prawo ochrony środowiska – konstrukcja ustawy (tytuły i działy)
3.03. Ogólne zasady korzystania ze środowiska
3.04. Standardy imisyjne i emisyjne oraz kontrola emisji
3.05. Gospodarcze korzystania ze środowiska – opłaty
3.06. Jednostkowa stawka opłat za emisję niektórych gazów i pyłów do powietrza
3.07. Dynamika zmian wysokości opłat za emisję do powietrza normowanych zanieczyszczeń z procesów energetycznego
spalania paliw
3.08. Jednostkowa stawka opłat za składowanie odpadów w zł/Mg (wybrane odpady)
3.09. Jednostkowa stawka opłat za składowanie odpadów zawierających wodę
3.10. Jednostkowe stawki opłat za pobór wód i zrzut wód chłodniczych
3.11. Jednostkowe stawki kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
3.12. Gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłaty podwyższone
3.13. Gospodarcze korzystania ze środowiska – administracyjne kary pieniężne
3.14. Gospodarcze korzystanie ze środowiska – odpowiedzialność w ochronie środowiska
3.15. Rodzaje pozwoleń
3.16. Instalacje (przykłady), z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga zgłoszenia, ale nie
wymaga pozwolenia na emisję
3.17. Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa w zależności
od rodzaju instalacji i mocy cieplnej (dla jednostek o łącznej mocy nominalnej większej od 1 MW nie
wymagających pozwolenia)
3.18. Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa w zależności
od rodzaju instalacji i mocy cieplnej (dla jednostek małej mocy nie wymagających pozwolenia) c.d
3.19. Dyrektywy Unii Europejskiej – środowisko a produkcja energii
1
3.01. Ustawa prawo ochrony środowiska – jako
nadrzędny akt prawny
tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150
Ustawa prawo ochrony środowiska określa zasady ochrony środowiska
oraz warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
1. zasady ustalania:
a) warunków ochrony zasobów środowiska,
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
c) kosztów korzystania ze środowiska,
2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3. udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
4. obowiązki organów administracji,
5. odpowiedzialność i sankcje.
2
3.02. Ustawa prawo ochrony środowiska
– konstrukcja ustawy (tytuły i działy)
Tytuł
I. Przepisy ogólne
Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska (powietrza, wód, powierzchni ziemi,
ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi)
Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (standardy imisyjne i
emisyjne, kontrola emisji)
Tytuł IV. Poważne awarie
Tytuł V. Środki finansowo-prawne (opłaty za emisję i kary za
przekroczenie dopuszczalnej emisji lub eksploatację instalacji bez
wymaganego pozwolenia)
Tytuł VI. Odpowiedzialność w ochronie środowiska (cywilna, karna,
administracyjna)
Tytuł VII. Organy administracji oraz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz