Energetyka a środowisko - strona 2

Polityka energetyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

1. Założenia polityki energetycznej do roku 2020 (potocznie zwane 3x20): *UE:-poprawa efektywności energetycznej o 20%, poprzez zmniejszenie zużycia energii o 20%; -zwiększenie udziałów biopaliw w paliwach transportowych o 10%; ...

Polityka energetyczna Unii Europejskiej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Polityka energetyczna Unii Europejskiej - cele na rok 2020 1.Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, z możliwością podwyższenia tej wartości do 30% w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego: - ...

Dyrektywa klimatyczna i certyfikaty energetyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Dyrektywa klimatyczna Ustawa z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji-którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny. Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów ...

Dyrektywa IPPC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

DYREKTYWA IPPC. Nakazy sformułowane w dyrektywie IPPC. Metody ochrony środowiska polegające na przenoszeniu obciążeń i uciążliwości pomiędzy komponentami środowiska, należy zastępować dążeniem do ochrony środowiska jako całości, sprowadzając do minimum szkodliwość sumy wprowadzanych do środowiska...

Dyrektywa klimatyczna i certyfikaty

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Dyrektywa klimatyczna Ustawa z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji-którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny. Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów ...

Dyrektywa klimatyczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

DYREKTYWA KLIMATYCZNA. Protokół z Kioto. Rada Europejska, realizując politykę energetyczną kładzie ogromny nacisk na osiągnięcie strategicznego celu polegającego na utrzymaniu wzrostu średniej globalnej temperatury na Ziemi poniżej 2oC w stosunku do poziomu sprzed okresu industrializacji. Protokó...

Dyrektywa LPC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 91
Wyświetleń: 574

DYREKTYWA LCP. Zakres dyrektywy LCP. Dyrektywa określa poziom dopuszczalnej emisji głównych zanieczyszczeń powietrza poprzez: -standardy emisyjne dla źródła lub emitora wyrażone jako stężenia substancji zanieczyszczających (pył, SO2 i NOx) w mg/m3, gdzie objętość gazu odniesiona jest do następują...

Efektywność energetyczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Energochłonność - Polska a UE. Sprawność konwersji energii chemicznej paliw. Relacje pomiędzy ceną energii elektrycznej a jej zuŜyciem. Struktura finalnego zuŜycia energii w Polsce wg sektorów. Wskaźn...

Energetyka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

ENERGETYKA-DIAGNOZA DLA ŚWIATA. Produkt krajowy brutto a zużycie energii elektrycznej. - rok 1970,  - rok 1980,  - rok 1990 zaczernione - gospodarka rynkowa, puste - gospodarka centralnie sterowana lub w okresie transformacji Globalne rezerwy surowców energetycznych (stan na rok 2005 wg WEC ) ...

Gospodarcze korzystanie ze środowiska - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Gospodarcze korzystanie ze środowiska - opłaty podwyższone. Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub Innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. Opłaty podwyższone o 500%w przypadku braku wymaganego pozwolenia na: wprowadzanie do powietrz...