Dyrektywa klimatyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywa klimatyczna - omówienie - strona 1 Dyrektywa klimatyczna - omówienie - strona 2 Dyrektywa klimatyczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

DYREKTYWA KLIMATYCZNA.
Protokół z Kioto.
Rada Europejska, realizując politykę energetyczną kładzie ogromny nacisk na osiągnięcie strategicznego celu polegającego na utrzymaniu wzrostu średniej globalnej temperatury na Ziemi poniżej 2oC w stosunku do poziomu sprzed okresu industrializacji.
Protokół z Kioto (grudzień 1997) do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (przyjętej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 roku (Dz.U. z dnia 17 października 2005, Nr 203, poz.1684) Ustalenia Protokołu
W latach 2008-2012 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2 średnio o 5 % w stosunku do roku 1990. Dla krajów w okresie transformacji bazowej przyjęto inne okresy odniesienia.
Unia Europejska - 8 % w stosunku do roku 1990 Polska - 6 % w stosunku do roku 1988 (469 604 tys.ton)
Bez zmian: Federacja Rosyjska, Ukraina, Nowa Zelandia
Wzrost emisji: Islandia (o 10 %), Australia (o 8 %), Norwegia (o 1 %)
Zmniejszenie emisji: większość krajów o 8 %, USA* o 7 %.
USA, Kanada i Australia wycofały się z ustaleń z Kioto - zbyt wysokie koszty.
Gazy cieplarniane.
Gazy cieplarniane i ekwiwalent CO2 (podany w nawiasach):
dwutlenek węgla CO2 (1)
metan CH4 (21),
podtlenek azotu N2O (310),
fluoropochodne węglowodorów (HFCs): np. fluorometan CH3F (97)- produkcja półprzewodnik
heksafluoropropan (9400) - środek gaśniczy, czynnik chłodniczy
perfluoropochodne związki węgla (PFCs), np. tetrafluorometan CF4 (5700) - produkcja półprzewodników, środek gaśniczy heksafluoroetan (11 900) - produkcja pólprzewodników
heksafluorek siarki SF6 (22 200) - gaz izolacyjny (rozdzielnie wysokiego napięcia, gaz osłonowy w produkcji magnezu, wytrawianie i czyszczenie w branży półprzewodników).
Obszary redukcji CO2 w perspektywie 2050 roku.
Dyrektywa klimatyczna - akty prawne w Polsce.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji (Dz.U. Nr 281 poz. 2784) - określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.
•Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz.1070 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz.695)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz.U. Nr 187, poz.1445)


(…)

… do emisji
(Dz.U. Nr 202, poz.1248).
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji (KPRU). Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji (KPRU)- przykłady.
Techniczne możliwości ograniczenia emisji CO2 w obszarze produkcji energii IGGC (Integrated Gasification Combined Cycle) - technologia zgazowania węgla.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz