Obrót prawami emisji do powietrza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót prawami emisji do powietrza - strona 1

Fragment notatki:

Obrót prawami emisji do powietrza Protokół z Kioto obowiązek redukcji emisji Jednym z jego instrumentów jest handel limitami emisji gazów cieplarnianych między państwami zwłaszcza CO 2 i metan Instrumentem za pomocą którego dokonuje się rozdziału uprawnień do emisji dla instalacji objętych systemem handlu prawami do emisji jest plan krajowy i sporządza się go: Osobno dla krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji Osobno dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji Jest on opracowywany przez Krajowego Administratora (wyznacza go rozporządzeniem minister wł. ds. środowiska) i zatwierdza Rada Ministrów rozporządzeniem. Uprawnienia do emisji są przyznawane prowadzącym na poszczególne instalacje Uprawnienia do emisji mogą być: Wykorzystane na własne potrzeby Sprzedane Tylko w ramach UE lub państw które ratyfikowały protokół z Kioto Sprzedaż należy zgłosić do Krajowego Rejestru Upewnień do Emisji przy Krajowym Administratorze Krajowy Rejestr Uprawnień do Emisji jest jawny W razie likwidacji instalacji uprawnienia emisyjne są umarzane, chyba że produkcja przenoszona jest do nowej instalacji uprawnienia przechodzą stosunkowo do stopnia przeniesienia produkcji Nabycie instalacji Þ przejście uprawnień + obowiązek zgłoszenia w ciągu 30 dni do Krajowego Rejestru ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz