Dyrektywa klimatyczna i certyfikaty energetyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywa klimatyczna i certyfikaty energetyczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Dyrektywa klimatyczna
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji-którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Rozróżnia się ( zawsze w odniesieniu do wartości referencyjnej ):
-emisje unikniętą - jako efekt zastosowania nowej instalacji, innego rozwiązania technicznego lub technologicznego lub innych surowców i paliw
-emisję zredukowaną - jako efekt działań modernizacyjnych lub restrukturyzacyjnych
Rozróżnia się:
-wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji - system, którym są objęte gazy cieplarniane, ustanowione w ramach UE
-krajowy system handlu uprawnieniami do emisji - system, którym są objęte substancje ustanowione w RZP w celu ograniczenia emisji tych substancji
System handlu obejmuje emisję gazów cieplarnianych z:
-instalacji, w której prowadzona jest działalność powodująca ich emisję i która spełnia wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych,
-operacji lotniczej
Certyfikat zielony - świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii
Certyfikat czerwony - świadectwa pochodzenia energii z tzw. wysokosprawnej Kogeneracji
Certyfikat żółty- świadectwa pochodzenia energii z małych źródeł kogeneracyjnych opalanych gazem lub o mocy elektrycznej poniżej 1MW
Certyfikat fioletowy- świadectwa pochodzenia energii ze źródeł wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz
Certyfikat pomarańczowy- energia ze źródeł zaopatrzonych w instalacje wychwytywania zatłaczania CO2
Certyfikat błękitny - energia z nowych, wysokosprawnych źródeł
Certyfikat biały- mające na celu promowanie poprawy efektywności energetycznej i obniżenia zużycia energii końcowej
Certyfikaty zielone -źródła przetwarzania energii:
-wiatru (elektrownie wiatrowe)
-słońca (ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory do produkcji ciepła)
-geotermalne
-fal, prądów morskich i pływów, spadku rzek,
-pozyskiwana z biomasy pochodzącej z:
uprawy energetyczne
odpadów z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty
części pozostały odpadów, które ulegają biodegradacji
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów


(…)

… uwzględnione w certyfikatach fioletowych
-biogazu wysypiskowego
-biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków, albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych
Certyfikat czerwony- świadectwo wytworzenia energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, która zapewnia oszczędnośc energii pierwotnej zużywanej w jednostce Kogeneracji w wysokości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz