Energetyka a środowisko - strona 3

Instalacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga zgłoszenia, ale nie wymaga pozwolenia na emisję. energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do: 5 MW - opalane węglem kamiennym, 10 MW - opalane koksem, drewnem, słomą, ol...

Ocena dotrzymania standardu emisyjnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Ocena dotrzymania standardu emisyjnego - zastępczy standard emisyjny dla zespołu źródeł istniejących. Średnie stężenie Si substancji w gazach odlotowych odprowadzanych z zespołu n źródeł ważone względem strumienia objętości gazów odlot...

Opłaty i stawki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Gospodarcze korzystania ze środowiska - opłaty. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: -wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zależności od ilości i rodzaju tych zanieczyszczeń, -wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w zależności od rodzaju i ilości substancji w nich zawa...

Polityka energetyczna Unii Europejskiej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Polityka energetyczna Unii Europejskiej - cele na rok 2020 1.Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, z możliwością podwyższenia tej wartości do 30% w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego: - ...

Polityka energetyczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

POLITYKA ENERGETYCZNA: Polityka energetyczna dla Unii Europejskiej - ogólne założenia. Strategia ogólna: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, zapewnienie konkurencyjności gospodarek europejskich i dostępności energii po przystępnej cenie, -promowania równowagi ekologicznej i przeciwdziałania zmia...

Prawo ochrony środowiska - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: Ustawa prawo ochrony środowiska - jako nadrzędny akt prawny. Ustawa prawo ochrony środowiska określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważo...

Standardy emisyjne w Dyrektywie LCP

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Standardy emisyjne SO2 w mg/m3 st w zależności od „wieku” źródła i jego mocy przy spalaniu węgla kamiennego. Standardy emisyjne NO2 w mg/m3 st w zależności od „wieku” źródła i jego mocy przy spalaniu węgla kamiennego. Standardy emisyjne pyłu w mg/m3 st w zależności od „wieku” źródła i jego mocy prz...

System handlu uprawnieniami do emisji - ustawy o handlu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

System handlu uprawnieniami do emisji - podstawowe pojęcia. Rozróżnia się (zawsze w odniesieniu do wartości referencyjnej) : emisję unikniętą - jako efekt zastosowania nowej instalacji, innego rozwiązania technicznego lub technologicznego lub innych surowców lub paliw emisję zredukowaną - jako ef...

Certyfikaty zielone - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Certyfikaty zielone -pojęcia podstawowe. Certyfikaty zielone - świadectwa pochodzenia energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,rozumianych jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię: wiatru (elektrownie wiatrowe), słońca (ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektor...

Świadectwa pochodzenia energii - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII. Czym jest świadectwo pochodzenia energii. Świadectwa pochodzenia energii to element systemu wsparcia produkcji energii z wykorzystaniem bardziej efektywnych technologii (np. kogeneracja) i źródeł odnawialnych. Celem jest oczywiście oszczędność paliw kopalnych i ogr...