Opłaty i stawki - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłaty i stawki - omówienie - strona 1 Opłaty i stawki - omówienie - strona 2 Opłaty i stawki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarcze korzystania ze środowiska - opłaty.
Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
-wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zależności od ilości i rodzaju tych zanieczyszczeń,
-wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w zależności od rodzaju i ilości substancji w nich zawartych (wody chłodnicze - od temperatury, ale wyższej od 25 0C), a w przypadku wód opadowych lub roztopowych - od wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego wody są odprowadzane,
-pobór wód, w zależności od ilości i jakości pobranej wody oraz od tego czy pobrano wodę powierzchniowa czy podziemną,
-składowanie odpadów w zależności od ich ilości i rodzaju.
Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.
Przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw określają odrębne przypadki i zasady ponoszenia.
Jednostkowa stawka opłat za emisję niektórych gazów i pyłów do powietrza.
Dynamika zmian wysokości opłat za emisję do powietrza normowanych zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania paliw.
Jednostkowa stawka opłat za składowanie odpadów w zł/Mg (wybrane odpady).
Jednostkowa stawka opłat za składowanie odpadów zawierających wodę.
qW - jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie na składowisku odpadu zawierającego wodę, w zł/Mg, W - zawartość wody w odpadzie, w %,
n - współczynnik, którego wartość zależy od zawartości wody w odpadzie, q - jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli, w zł/Mg.
Jednostkowe stawki opłat za pobór wód i zrzut wód chłodniczych.
Jednostkowe stawki kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz