Standardy emisyjne w Dyrektywie LCP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy emisyjne w Dyrektywie LCP - strona 1 Standardy emisyjne w Dyrektywie LCP - strona 2 Standardy emisyjne w Dyrektywie LCP - strona 3

Fragment notatki:

Standardy emisyjne SO2 w mg/m3 st w zależności od „wieku” źródła i jego mocy przy spalaniu węgla kamiennego. Standardy emisyjne NO2 w mg/m3 st w zależności od „wieku” źródła i jego mocy przy spalaniu węgla kamiennego.
Standardy emisyjne pyłu w mg/m3 st w zależności od „wieku” źródła i jego mocy przy spalaniu węgla kamiennego.
Standardy emisyjne w mg/m3 st w zależności od rodzaju paliwa i instalacji dla źródeł nowo budowanych o łącznej mocy na komin 50 MW i 500 MW.
Standardy emisyjne SO2, NOx, pyłu - sankcje.
W przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza,
powodujących:
-że średnie dobowe stężenie emisyjne przekracza standard emisyjny o więcej niż 30 %,
-oraz braku możliwości przywrócenia normalnych warunków użytkowania źródła w ciągu 24 godzin, prowadzący źródło ogranicza lub wstrzymuje jego pracę oraz możliwie jak najszybciej, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu wystąpienia zakłóceń, informuje o zakłóceniach wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego.
Łączny czas pracy źródła bez sprawnych urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza nie może przekroczyć 120 godzin w ciągu każdego okresu dwunastomiesięcznego.
Dopuszcza się zwiększenie z 24, 120, 240 godzin, o których mowa powyżej, ale nie więcej niż odpowiednio do 72, 200, 300 godzin, w przypadkach uzasadnionych nadrzędną koniecznością utrzymania dostaw energii lub koniecznością zastąpienia źródła, w którym nastąpiło zakłócenie w pracy urządzeń ochronnych przez inne źródło, którego użytkowanie spowodowałoby ogólny wzrost wielkości emisji substancji.
Ocena dotrzymania standardu emisyjnego - pomiary ciągłe i okresowe.
Ciągłe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla wszystkich instalacji spalania paliw i turbin gazowych o
łącznej mocy cieplnej źródeł wpiętych we wspólny komin 100 MWt.
W przypadku wystąpienia przerw w wykonywaniu pomiarów, przyjmuje się: wartości średnie odpowiadające średniej z okresu poprzedzającego przerwę lub wartości wyznaczone metodą obliczeniową określoną w pozwoleniu na emisję.
Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz