Certyfikaty zielone - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Certyfikaty zielone - omówienie - strona 1 Certyfikaty zielone - omówienie - strona 2 Certyfikaty zielone - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Certyfikaty zielone -pojęcia podstawowe.
Certyfikaty zielone - świadectwa pochodzenia energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,rozumianych jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię:
wiatru (elektrownie wiatrowe),
słońca (ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory do produkcji ciepła),
geotermalną,
fal, prądów morskich i pływów, spadku rzek,
pozyskiwaną z biomasy (także paliwo ciekłe lub biogaz) pochodzącej z:
upraw energetycznych,
odpadów z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty
części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji
część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
niepełnowartościowych ziaren zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu
oraz ze źródeł energii, które od 2011 roku zostaną uwzględnione w certyfikatach fioletowych:
biogazu wysypiskowego,
biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków, albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Certyfikaty zielone - udział wagowy biomasy.
z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej a także przemysłu przetwarzającego jej produkty,
chyba, że są spalane w miejscu wytworzenia
Układ hybrydowy - w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystywane są nośniki energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych i i innych jak odnawialne źródłach energii, ale pracujących na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie w jednostce wytwórczej (rozumianej jako wyodrębniony zespół urządzeń do wytwarzana energii i wyprowadzenia mocy).
Certyfikaty zielone - metodyka obliczeń - jednostka wytwórcza, w której spalane są biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami.
do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zalicza się część energii elektrycznej lub ciepła
odpowiadającą udziałowi energii chemicznej biomasy lub biogazu w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytwarzania energii, obliczaną na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw
EOZE - ilość energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, MWh lub GJ
E - ilość energii wytworzonej w jednostce wytwórczej, w której jest spalana biomasa lub biogaz wspólnie z
innymi paliwami, MWh lub GJ
MBi, MKj - odpowiednio, masa biomasy lub biogazu oraz masa paliwa innego niż biomasa spalonych w jednostce wytwórczej, Mg
WBi, WKj - odpowiednio, wartość opałowa biomasy lub biogazu oraz wartość opałowa paliwa innego niż biomasa spalonych w jednostce wytwórczej, MJ/Mg
n, m - odpowiednio liczba rodzajów biomasy lub biogazu oraz liczba rodzajów paliw innych niż biomasa spalanych w jednostce wytwórczej.

(…)

… rodzajów paliw innych niż biomasa spalanych w jednostce wytwórczej.
Certyfikaty zielone - metodyka obliczeń - elektrownia wodna z członem pompowym.
EOZE - ilość energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii, MWh
ECW - całkowita ilość energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni wodnej, MWh
VP - objętość wody przepompowanej, określana na podstawie pomiaru strumienia objętości, m3

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz