Polityka energetyczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka energetyczna- opracowanie - strona 1 Polityka energetyczna- opracowanie - strona 2 Polityka energetyczna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

2. POLITYKA ENERGETYCZNA
2.01. Polityka energetyczna dla Unii Europejskiej - ogólne załoŜenia
2.02. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych – ropa naftowa i gaz ziemny (2000 r. wg World
Energy Council) a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
2.03. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych – węgiel i uran (2000 r. wg World Energy
Council) a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
2.04. Struktura nośników do produkcji energii elektrycznej w 2000 r.
2.05. Globalne zmiany temperatury przy powierzchni Ziemi – przeciwdziałanie zmianom klimatu
2.06. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – cele na rok 2020
2.07. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – załoŜenia strategiczne
2.08. Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla Polski w perspektywie roku 2030
2.09. Struktura zapotrzebowania energii pierwotnej dla Polski w perspektywie roku 2030
2.10. Produkcja energii elektrycznej netto w Polsce w perspektywie roku 2030
2.11. Struktura surowców energetycznych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w
perspektywie roku 2030
2.12. Struktura zuŜycia odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do produkcji energii
elektrycznej w Polsce w perspektywie roku 2030
2.13. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (CO2, SO2) z terenu Polski w perspektywie
roku 2030
2.14. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (N0x, pył) z terenu Polski w perspektywie
roku 2030
2.15. Udział elektroenergetyki zawodowej w krajowej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z terenu
Polski i stopień redukcji w latach 2006-2030
1
2.01. Polityka energetyczna dla Unii Europejskiej–
ogólne załoŜenia
marzec 2007
Strategia ogólna:
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw,
zapewnienie konkurencyjności gospodarek europejskich i dostępności
energii po przystępnej cenie,
promowania równowagi ekologicznej i przeciwdziałania zmianom
klimatu.
Uprawnienia państw członkowskich:
własna struktura wykorzystania paliw,
suwerenność w zakresie pierwotnych źródeł energii,
solidarność między państwami członkowskimi.
2
3850
Meksyk
5000
5300
4360
4150
3810
3230
2060
Arabia Saudyjska
USA
Algeria
Wenezuela
Nigeria
Irak
0
5510
10000
Emiraty Arabskie
20000
10000
25000
Katar
ropa naftowa, Mtoe
22500
30000
Iran
35000
37500
40000
Federacja Rosyjska
3890
Libia
6650
11000
12670
12920
13310
4790
0
Chiny
Federacja Rosyjska
Wenezuela
Iran
Emiraty Arabskie
Kuwejt
5000
15140
10000
Irak
15000
35980
20000
Arabia Saudyjska
2.02. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych –
ropa naftowa i gaz ziemny (2000 r. wg World Energy
Council) a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
40000
35000
30000
25000
gaz ziemny, Mtoe
15000
3
22670
14770
Kazachstan
Polska
100
0
150
200
350
83
81
Ukraina
140
Federacja Rosyjska
Uzbekistan
160
Brazylia
300
Afryka Płd.
Namibia
330
Kanada
300
USA
węgiel Mtoe
600
140000
Kazachstan
160000
670
180000
Australia
22770
Ukraina
44000
33010
0
Afryka Płd.
Niemcy
54730
120000
Australia
76330
68280
20000
Indie
Chiny
40000

(…)

… w perspektywie roku 2030
2.10. Produkcja energii elektrycznej netto w Polsce w perspektywie roku 2030
2.11. Struktura surowców energetycznych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w
perspektywie roku 2030
2.12. Struktura zuŜycia odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do produkcji energii
elektrycznej w Polsce w perspektywie roku 2030
2.13. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (CO2, SO2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz