Realizacja unijnej strategii technologii środowiskowych w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizacja unijnej strategii technologii środowiskowych w Polsce - strona 1 Realizacja unijnej strategii technologii środowiskowych w Polsce - strona 2 Realizacja unijnej strategii technologii środowiskowych w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 5    REALIZACJA UNIJNEJ STRATEGII TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE    W  ciągu  ostatnich  lat  w  związku  z  postępującym  proc.  globalizacji  oraz  rozwojem  cywilizacyjnym  i  technicznym,  nastąpił  znaczny  wzrost  produkcji  i  konsumpcji  szerokiej  gamy  wyrobów, co z kolei spowodowało silną presje na środowisko.  W konsekwencji:    nastąpił wzrost emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatyczne,    problemem stała się rosnąca ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych i komunalnych, w  tym odpadów niebezpiecznych,    niezrównoważony sposób wykorzystania zasobów naturalnych,    żeby  zapobiec  tym  tendencjom  UE  zaproponowała  inicjatywę  strategiczną  na  rzecz  technologii środowiskowych (Komisja Europejska).    Koncepcja  technologii  środowiskowych  jest  jedną  z  koncepcji  wpierania  i  wdrażania  idei  zrównoważonego  rozwoju  i  należy  do  ważniejszych  inicjatyw  strategicznych  UE,  dotyczących  ekologizacji procesów wytwarzania i produkowania wyrobów.    DEFINICJE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH:    Technologie  środowiskowe   –  technologie  przyjazne  środowisku,  a  więc  niestwarzające  zagrożeń dla środowiska, związanych z działalnością przemysłową.    Def Komicji Europejskiej:  technologie  środowiskowe  to  technologie  (działania),  które  w  stosunku  do  innych  konkurujących z nimi technologiami są relatywnie mniej uciążliwe dla środowiska.    Są to technologie, które:    chronią środowisko jako całość,    generują mniej zanieczyszczeń (technologie mało- lub bezodpadowe),    wykorzystują racjonalnie zasoby,    wytwarzają wyroby przyjazne środowisku,    zapewniają wtórne wykorzystanie odpadów lub ich racjonalne unieszkodliwianie.    Technologie środowiskowe należy traktować nie tylko, jako pojedyncze technologie, ale jako  systemy obejmujące:    procesy,    procedury,    urządzenia,    towary i usługi,    a także standardy organizacji i zarządzania.    Rynek technologii środowiskowych w UE    Stosunkowo wysoki w krajach UE:    Eko-przemysł stanowi ok. 2% PKB w UE, przy wlk. prod. powyżej 200 mld euro,    wg szacunków UE stanowią 1/3 światowego rynku w sektorze Eko-przemysłu,    rozwój technologii   środ. jest ważnym źródłem zatrudnienia (ok. 3,5 mln miejsc pracy).    Rozwój strategii technologii środowiskowych w UE      22.03.2002 r. Raport Komisji COM pierwszy raz się pojawia    25.03.2003 Komunikat Komisji COM Rozwój działań na rzecz technologii środowiskowych     Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 28.01.2004r. Stymulowanie 

(…)

Ministerstwo Środowiska, czyli Polski Produkt Przyszłości (Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości),
 i inne.
Działania globalne
Działania globalne w zakresie technologii środowiskowych:
 promocja technologii środowiskowych w krajach rozwijających się,
 promocja odpowiedzialnego inwestowania w technologie środowiskowe w krajach
rozwijających się i krajach będących na etapie transformacji,
 umocnienie…
…, przez administracje rządowa oraz
instytucje i organizacje ekologiczne (np. Instytut Ekologii terenów Uprzemysłowionych,
Polski Klub Ekologiczny),
organizowanie konkursów wdrożonych technologii środowiskowych m.in. Lider Polskiej
Ekologii Ministerstwo Środowiska, czyli Polski Produkt Przyszłości (Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości),
i inne.
Działania globalne
Działania globalne w zakresie technologii…
… te są realizowane przez administrację rządową (MNiSW, MS, MG) a także Główny
Urząd Statystyczny oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami
naukowo-badawczymi, sieciami badawczymi oraz platformami technologicznymi.
Wykład 5
REALIZACJA UNIJNEJ STRATEGII TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE
W ciągu ostatnich lat w związku z postępującym proc. globalizacji oraz rozwojem
cywilizacyjnym…
… technologii środowiskowych,
upowszechnienie najważniejszych osiągnięć w zakresie technologii środowiskowych,
aktualizacja programu rozwoju badań w zakresie technologii środowiskowych (do roku 2010).
Zadania te są realizowane przez administrację rządową (MNiSW, MS, MG) a także Główny
Urząd Statystyczny oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami
naukowo-badawczymi, sieciami…

innowacyjności w Polsce.
Głównie ośrodki realizujące prace badawcze nad technologiami środowiskowymi (wyższe
uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe (B+R) oraz placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, a
także podmioty gospodarcze powołane przez te instytucje, realizujące prace badawczo- rozwojowe w
tym zakresie);
Centra doskonałości(CD) – jednostki naukowe, prowadzące badania w określonej dziedzinie
na poziomie…
… i Innowacyjności na lata 2007-2013.
ustanowiony Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r
obejmujący trzy programy szczegółowe
- program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
-program wsparcia polityki dotyczącej ICT
-program „ inteligentna Energia dla Europy”
Fundusz Spójności
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PROCES WDRAŻANIA STRATEGII TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz