Jednostka naukowa

note /search

Patentowanie wynalazków

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

jednostek naukowych oraz indywidualnych naukowców. Posiadanie patentów i zgłoszeń patentowych może ułatwić...

Komitety i rady

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

podziału finansów pomiędzy jednostki naukowe. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący (minister właściwy...

Żelazny Most - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

. Metoda ta została opracowana i wdrożona przez specjalistów z KGHM we współpracy z jednostkami naukowymi...

Podatek rolny - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo podatkowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 833

naukowe Polskiej Akademii Nauk; @ instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN w odniesieniu...