Monitoring środowiska - Bałtyk

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitoring środowiska - Bałtyk - strona 1 Monitoring środowiska - Bałtyk - strona 2 Monitoring środowiska - Bałtyk - strona 3

Fragment notatki:

Monitoring środowiska-Bałtyk    HELCOM  HELCOM - Komisja Helsińska (Helsinki Commission), pracuje nad ochroną środowiska Morza  Bałtyckiego przed wszelkimi formami zanieczyszczeń poprzez międzyrządową kooperację pomiędzy  Danią, Estonią, Unią Europejską, Finlandią, Niemcami, Łotwą, Litwą, Polską, Rosją, Szwecją.  HELCOM jest organem zarządzającym „Konwencją o ochronie środowiska morskiego rejonu Morza  Bałtyckiego" - znanej jako Konwencja Helsińska  HELCOM - ORGANIZACJA    Komisja Helsińska spotyka się raz w roku.    Rządy państw umowy muszą respektować w swoich narodowych programach i legislacji  rekomendacje, przyjęte jednogłośnie przez Komisję w sprawie ochrony środowiska morskiego.    Przewodnictwo w Komisji Helsińskiej jest rotacyjne pomiędzy państwami uczestniczącymi.    Aktualnie (01.07.2010-30.06.2012) przewodnictwo należy do Szwecji.        HELCOM - ORGANIZACJA  Struktura robocza HELCOM'u, wspomagana przez sekretariat, składa się ze spotkań Komisji  Helsińskiej, kierowników poszczególnych delegacji oraz pięciu głównych grup.    STRUCTURE OF HELCOM  CONTRACTING PARTIES  Denmark Estonia Europa an Connsularity  Finland Germany Lithuania  Poland Russia Sweden    Heads of Delegation  HELCOM:  MONAS, HABITAT, LAND,  RESPONSE, MARITIME    Working groups and projects – seminars, symposia, informal expert meetings     HELCOM – CELE,     Głównym celem HELCOM jest:  ochrona morskiego środowiska Bałtyku przed wszelkimi źródłami zanieczyszczeń, oraz  odnowa i zachowanie jego równowagi ekologicznej.  • Konwencja z 1974   - Po raz pierwszy wszystkie źródła zanieczyszczeń dookoła całego morza stały się  przedmiotem pojedynczej konwencji, podpisanej w 1974 roku przez siedem krajów  nadbałtyckich.  • Konwencja z 1992  -  Po przeobrażeniach politycznych podpisana została w 1992 r. nowa Konwencja przez  wszystkie kraje graniczące z Morzem Bałtyckim oraz przez Unię Europejską.    -  Konwencja obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Morza Bałtyckiego, zarówno wody  śródlądowe, jak i toni wodnej Bałtyku, a także dno morskie. Pomiary dotyczą także obszaru  całej zlewni Bałtyku, w celu zredukowania zanieczyszczeń pochodzących z lądu.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ   Indywidualne i wspólne podejmowanie kroków prawnych, administracyjnych i innych przez  każde państwo, w celu zapobiegania i eliminowania wszelkich zanieczyszczeń.    DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE  Obowiązek podejmowania zawsze gdy istnieje niebezpieczeństwo, ze substancje lub energia  wprowadzane bezpośrednio czy pośrednio do środowiska morskiego mogą szkodliwie 

(…)

… jako ekonomiczna podstawa do kontroli działań,
które mogą być szkodliwe dla środowiska.
MONITORING
Emisje zarówno ze źródeł punktowych jak i rozproszonych do wody i atmosfery powinny być .
mierzone i analizowane w odpowiedni sposób przez jednostki naukowe Stron Umowy.
UNIKANIE RYZYKA
Wprowadzanie w życie Konwencji Helsińskiej nie powinno:
- zwiększać zanieczyszczenia regionów położonych poza obszarem Morza…
… działań,
które mogą być szkodliwe dla środowiska.
MONITORING
Emisje zarówno ze źródeł punktowych jak i rozproszonych do wody i atmosfery powinny być .
mierzone i analizowane w odpowiedni sposób przez jednostki naukowe Stron Umowy.
UNIKANIE RYZYKA
Wprowadzanie w życie Konwencji Helsińskiej nie powinno:
- zwiększać zanieczyszczenia regionów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego,
- zwiększać…
… Bałtyckiego,
- zwiększać lub zmieniać sposobu utylizacji odpadów czy innych działań, które mogą. zwiększać
zagrożenie dla zdrowia.
PRIORYTETY
-eutrofizacja, zwłaszcza wkład rolnictwa
-substancje niebezpieczne
-sektor transportu lądowego
-sektor transportu morskiego
- wpływ zarządzania i gospodarki rybołówstwem na środowisko
- ochrona i zachowanie morskiej i przybrzeżnej bioróżnorodność
- wprowadzenie w życie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz